Tarifat e Kartës së Debitit Paysera

Administrimi i kartës

Paysera ofron të gjitha shërbimet e kartës së zakonshme, vetëm nëse nuk ka mundësi teknike për këtë shërbim, ose shërbime të tilla do të rrisnin në mënyrë të pajustifikueshme koston e kartës, sepse shërbimet e kartës zakonisht ofrohen me çmimin e kostos, pra tarifat që janë vendosur nga partnerët tanë.

data-title="Paslaugos pavadinimas">Pagesa në dyqane të BE, në EUR td data-title="Įkainis"> EUR +  *
Emri i shërbimit Tarifa
Lëshim i kartës për klient individual  EUR (nga 3 në 15 EUR për jo-EEA qytetarë)
Lëshim i kartës për biznes EUR
Dërgesë karte Në varësi të tipit të zgjedhur të shpërndarjes (+ tarifa e lëshimit të kartës)
Lëshimi urgjent i kartës I padisponueshëm
Aktivizimi i kartës (përmes internetit) Pa pagesë
Tarifa mujore e kartës së parë (e parapaguar për muajin e ardhshëm) EUR
E dyta (dhe pasuesja) tarifa mujore e kartës (kur karta është e lidhur me të njejtën llogari si e para) Pa pagesë
Anullim i porosisë së kartës  EUR
Aktivizim i refuzimit të kartës Pa pagesë
Ndërrim i kartës (nëse humbet) Çmimi është i njejtë si të porosisni një kartë të re
Pa pagesë
Pagesa në dyqane në Bullgari, në BGN Pa pagesë
Pagesa në dyqanet e BE në valuta të tjera 0,10 EUR + 0,70 %*
Pagesa në dyqanet jashtë BE në valuta të tjera  EUR +  *
Chargeback (nuk aplikohet në rastet e dështimit të tërheqjes në ATM)  EUR Sigurimi kundër aksidenteve I padisponueshëm
Karta me dizajn të personalizuar I padisponueshëm

Veprimet cash në ATM

Emri i shërbimit Tarifa
Tërheqje cash  në shtetet e BE (eurozone), në EUR 1,00 EUR
Cash withdrawal në Bullgari, në BGN 1,00 EUR
Tërheqje Cash në shtetet e BE, në valuta të tjera 1,00 EUR + 1,80 %*
Tërheqjet cash në vende jo-BE, në të gjitha valutat 1,50 EUR + 1,80 %*
Depozitim Cash E pa aplikueshme
Kontrolli i balancës 0,30 EUR

Limitet për veprimet

Emri i shërbimit Limiti
Limiti ditor për transaksionet 10 000 EUR
Limiti ditor i cash-out 600 EUR
Pagesa në stacionet e karburantit me vetë-shërbimit në Lituani deri në 3 transaksione në ditë
shuma minimale e një transaksioni – 1,00 EUR

*Tarifa e këmbimit valutor në përqindje nga kursi VISA.

Informacion plotësues

  • Afati i vlefshmërisë së kartës është 4 vite.
  • Barkodi i printuar në kartë përdoret për të rimbushur llogarinë në vendet e shërbimit partnere në Lituani.
  • Pas skadimit, një kartë e re porositet automatikisht në qoftë se është kryer të paktën një transaksion me kartë në tre muajt e fundit.
  • Lëshuesi i kartës – UAB “Finansinė paslaugos” Contis ”, kodi i kompanisë 304406236, është i regjistruar në Regjistrin e Subjekteve Ligjore të Republikës së Lituanisë, dhe zyra qendrore e saj është e vendosur në Mėnulio g. 11-101, Vilnius, Lituani. Ajo mban liçencën e institucionit të parave elektronike Nr. 53, datë 23-07-2019, lëshuar nga Banka e Lituanisë, e cila vepron si autoriteti mbikëqyrës e vendosur në Gedimino pr. 6, LT-01103, Vilnius, Lituani, nr. +370 800 50 500./li>
  • Kur tërhiqni në EUR, zgjidhni "Vazhdoni pa konvertim", përndryshe do t'ju mbahet detyrimi i shtuar nga konvertimi i monedhës. Meqenëse karta e pagesës Paysera është lëshuar në Mbretërinë e Bashkuar, ATM-të automatikisht do t'ju drejtojnë të tërhiqni në valutën stërlina paund (GBP).