Tarifat e Kartës së Pagesës Visa

Administrimi i kartës

Janë të disponueshme të gjitha shërbimet e kartës, përveç rasteve kur është e pamundur të ofrohet një shërbim nga ana teknike, ose shërbime të tilla që do të rrisnin në mënyrë të pajustifikueshme koston e kartës, pasi pjesa më e madhe e shërbimeve të kartës ofrohen me çmim kosto, psh. ndryshimi i tarifave nga partnerët tanë.

Emri i shërbimit Tarifa
Lëshimi i kartës për klientë individë FALAS për klientët ukrainas

3,00 - 20,00 EUR
Lëshimi i kartës për biznes 5,00 EUR
Dërgesë karte Në varësi të tipit të dërgesës së zgjedhur (+ tarifa e lëshimit të kartës)
Lëshimi urgjent i kartës I padisponueshëm
Aktivizimi i kartës (përmes internetit) Falas
Tarifa e mirëmbajtjes mujore të kartës së parë (me parapagesë) 1,00 EUR
Tarifa e mirëmbajtjes mujore së kartës së dytë (kur karta është e lidhur me të njejtën llogari si e para) Falas
Anulim i porosisë së kartës 3,00 EUR
Aktivizuar refuzimi i kartës Falas
Ndryshim i kartës (nëse humbet) Çmimi është i njëjtë si të porosisni një kartë të re
Pagesa në dyqanet e BE në EUR Falas
Pagesa në dyqane në Bullgari në BGN Falas
Pagesa në dyqanet e BE në monedha të tjera 0,10 EUR + 0,70 %*
Pagesat në dyqanet jashtë BE në monedha të tjera 0,10 EUR + 1,20 %*
Klienti kërkoi inicimin e investigimit për chargeback (i pa disponueshëm për tërheqjet nga ATM)
Aktualisht nuk aplikohet
15,00 EUR
Sigurimi kundër aksidenteve I padisponueshëm
Karta me dizajn të personalizuar I padisponueshëm

Veprimet cash në ATM

Emri i shërbimit Tarifa
Tërheqje cash në shtetet e BE (Eurozone) në EUR 1,00 EUR
Tërheqje cash në Bullgari në BGN 1,00 EUR
Tërheqje cash në shtetet e BE në monedha ndryshe nga EUR ose në EUR në shtetet BE jashtë-Eurozonës 1,00 EUR + 1,80 %*
Tërheqje cash në vende jo-BE në çdo monedhë 1,50 EUR + 1,80 %*
Depozitim Cash E padisponueshme
Kontrolli i balancës 0,30 EUR

Limitet për veprimet

Emri i shërbimit Limiti
Limiti ditor për transaksionet 10 000 EUR
Limiti ditor i cash-out 600 EUR**
Pagesa në stacionet e karburantit me vetë-shërbimit në Lituani, Letoni dhe Estoni deri në 3 transaksione në ditë
shuma minimale e një transaksioni – 1,00 EUR

* Tarifa e këmbimit valutor në përqindje nga kursi i VISA.

** Limiti ditor maksimal i tërheqjes duke përdorur kartën Visa mund të jetë deri në 2000 EUR. Nëse keni nevojë të ndryshoni kufirin e tërheqjes së kartës suaj, ju lutemi kontaktoni Shërbimin e Kujdesit ndaj Klientit.

Informacion plotësues

  • Afati i vlefshmërisë së kartës është 4 vite.
  • Barkodi i printuar në kartë përdoret për të rimbushur llogarinë në vendet e shërbimit partnere në Lituani.
  • Një kartë e re porositet automatikisht pas skadimit, në qoftë se është kryer të paktën një transaksion me kartë në tre muajt e fundit.
  • Lëshuesi i kartës – UAB “Finansinė paslaugos” Contis ”, kodi i kompanisë 304406236, është i regjistruar në Regjistrin e Subjekteve Ligjore të Republikës së Lituanisë dhe zyra qendrore e saj është e vendosur në Mėnulio g. 11-101, Vilnius, Lituani. Ajo mban licensën e institucionit të parave elektronike Nr. 53, datë 23-07-2019, lëshuar nga Banka e Lituanisë e cila vepron si autoriteti mbikëqyrës e vendosur në Gedimino pr. 6, LT-01103, Vilnius, Lituani, nr. +370 800 50 500.
  • Kur tërhiqni në EUR, zgjidhni "Vazhdoni pa konvertim", ndryshe do t'ju mbahet detyrimi i shtuar nga konvertimi i monedhës. Meqenëse karta e pagesës Visa është lëshuar në Mbretërinë e Bashkuar, ATM-të automatikisht do t'ju drejtojnë të tërhiqni në valutën stërlina paund (GBP).