Tarifat e Kartës së Pagesës Visa

Administrimi i kartës

Janë të disponueshme të gjitha shërbimet e kartës, përveç rasteve kur është e pamundur të ofrohet një shërbim nga ana teknike, ose shërbime të tilla që do të rrisnin në mënyrë të pajustifikueshme koston e kartës, pasi pjesa më e madhe e shërbimeve të kartës ofrohen me çmim kosto, psh. ndryshimi i tarifave nga partnerët tanë.

Emri i shërbimit Komisioni
Lëshimi i kartës për individ 320 EUR
Falas për qytetarët Lituanezë, Letonezë, Estonian dhe Ukrainas
Lëshimi i kartës për biznes 5 EUR
Falas për kompanitë e rregjistruara në Lituani, Letoni, Estoni, Ukrainë, Rumani dhe Bullgari
Dërgesa e kartës Falas me postë të paregjistruar në Lituani, Letoni dhe Estoni ose në varësi të llojit të zgjedhur të dorëzimit (+ tarifë për lëshimin e kartës)
Lëshimi urgjent i kartës I padisponueshëm
Aktivizimi i kartës (nëpërmjet internetit) Pa pagesë
Tarifa mujore e kartës së parë (e paguar paraprakisht për muajin e ardhshëm) 1,00 EUR
Tarifat mujore dhe kartat së pari (dhe të paguara paraprakisht për muajin tjetër) Pa pagesë
Anulimi i porosisë së kartës 3,00 EUR
Refuzimi i kartës së aktivizuar Pa pagesë
Ndërrimi i kartës (në rast humbje) Çmimi është i njëjtë me porosinë e një karte të re
Pagesat në dyqane të BE, në EUR Pa pagesë
Pagesat në dyqanet në Bullgari, në BGN Pa pagesë
Pagesat në dyqanet në BE në monedha të tjera 0,10 EUR + 0,70%*
Pagesat në dyqane jo në BE 0,10 EUR + 1,20 %*
Sigurimi nga aksidentet I padisponueshëm
Kartë me një dizajn të personalizuar I padisponueshëm

Veprimet cash në ATM

Emri i shërbimit Tarifa
Tërheqje cash në Lituani në EUR(nga 7 korriku 2024) 0,15 EUR + 1 %
Tërheqje cash në shtetet e BE (Eurozone) në EUR 1,00 EUR
Tërheqje cash në Bullgari në BGN 1,00 EUR
Tërheqje cash në shtetet e BE në monedha ndryshe nga EUR ose në EUR në shtetet BE jashtë-Eurozonës 1,00 EUR + 1,80 %*
Tërheqje cash në vende jo-BE në çdo monedhë 1,50 EUR + 1,80 %*
Depozitim Cash E padisponueshme
Kontrolli i balancës 0,30 EUR

Limitet për veprimet

Emri i shërbimit Limiti
Limiti ditor për transaksionet 10 000 EUR
Limiti ditor i cash-out 600 EUR**
Pagesa në stacionet e karburantit me vetë-shërbimit në Lituani, Letoni dhe Estoni deri në 3 transaksione në ditë
shuma minimale e një transaksioni – 1,00 EUR

* Tarifa e këmbimit valutor në përqindje nga kursi i VISA.

** Limiti ditor maksimal i tërheqjes duke përdorur kartën Visa mund të jetë deri në 2000 EUR. Nëse keni nevojë të ndryshoni kufirin e tërheqjes së kartës suaj, ju lutemi kontaktoni Shërbimin e Kujdesit ndaj Klientit.

Informacion plotësues

  • Afati i vlefshmërisë së kartës është 4 vite.
  • Barkodi i printuar në kartë përdoret për të rimbushur llogarinë në vendet e shërbimit partnere në Lituani.
  • Një kartë e re porositet automatikisht pas skadimit, në qoftë se është kryer të paktën një transaksion me kartë në tre muajt e fundit.
  • Lëshuesi i kartës – UAB “Finansinė paslaugos” Contis ”, kodi i kompanisë 304406236, është i regjistruar në Regjistrin e Subjekteve Ligjore të Republikës së Lituanisë dhe zyra qendrore e saj është e vendosur në Gedimino pr. 20, Vilnius, Lituani. Ajo mban licensën e institucionit të parave elektronike Nr. 53, datë 23-07-2019, lëshuar nga Banka e Lituanisë e cila vepron si autoriteti mbikëqyrës e vendosur në Gedimino pr. 6, LT-01103, Vilnius, Lituani, nr. +370 800 50 500.
  • Karta është një produkt i parasë elektronike dhe megjithëse UAB “Finansinės paslaugos “Contis” mbikëqyret nga Banka e Lituanisë, ajo nuk mbulohet nga Sistemi i Sigurimit të Depozitave të Republikës së Lituanisë. UAB “Finansinės paslaugos “Contis” siguron që çdo fond i marrë nga ju të mbahet në një llogari të veçuar, në mënyrë që në rastin e pamundur që UAB “Finansinės paslaugos “Contis” të bëhet e paaftë për të paguar, fondet tuaja të mbrohen kundër pretendimeve të bëra nga kreditorët.
  • Kur tërhiqni në EUR, zgjidhni "Vazhdoni pa konvertim", në të kundërt do t'ju mbahet detyrimi i shtuar nga konvertimi i monedhës. Meqenëse karta e pagesës Visa është lëshuar në Mbretërinë e Bashkuar, ATM-të automatikisht do t'ju drejtojnë të tërhiqni në valutën stërlina paund (GBP).