Paysera - institucioni i parë i liçensuar parave elektronike në LituaniLiçensa e posaçme e institucionit të e-parasë

Prej vitit 2012, Paysera është një institucion i liçensuar i (e-parasë) parasë elektronike me të drejtë ekzekutimi të aktivitetit lidhur me lëshimin e parasë elektronike dhe ofrimin e shërbimeve të pagesave në të gjithë Bashkimin Europian. Liçensa e institucionit të e-parasë u lëshua nga Banka Qendrore e Lituanisë.

Paraja është e sigurtë

Të gjitha fondet e transferuara në llogaritë tuaja Paysera janë të ndara nga fondet e kompanisë dhe nuk mund të përdoren për nevojat e kompanisë, të huazohen apo të investohen. Të gjitha paratë mbahen vetëm në institucione kredituese të besueshme të Bashkimit Europian.

Mbikqyrja e Bankës së Lituanisë

Institucioni kontrollohet dhe auditohet periodikisht nga Banka e Lituanisë, e cila siguron transparencën dhe aktivitet të patëmetë të Paysera. Faqja e Ueb zyrtare e Bankës së Lituanisë: www.lb.lt.

Çertifikata e sigurisë ndërkombëtare PCI DSSÇertifikata e PCI DSS (Standardi i Sigurisë së të Dhënave të Industrisë së Kartës së Pagesave) është një standard ndërkombëtar i sigurisë teknologjike dhe proçeseve. Ky standard i sigurisë rregullon kërkesat për kompanitë që pranojnë pagesa me karta dhe përpunojnë të dhënat e klientit. Çertifikata vërteton se Paysera është në përputhje me të gjitha kërkesat e sigurisë. Sistemi Paysera ka instaluar nivelit më të lartë të standardit, i cili përdoret për të kryer me sigurinë maksimale më shumë se 6 milion transaksione me kartë në vit.

Përpunimi dhe mbrojtja e të dhënaveSiguria e të dhënave të klientit

Paysera është regjistruar në regjistrin Shtetëror të Inspektoratit të Mbrojtjes së të Dhënave www.ada.lt (kodi i regjistrimit P3127). Të dhënat e klientit përpunohen në përputhje me ligjin e Republikës së Lituanisë dhe akteve të tjera ligjore, si dhe këto Dispozitat e Politikës së Privatësisë .

Monitorimi 24 (njëzetë e katë) orësh

Paysera përdor një shumëllojshmëri sistemesh për monitorimin e veprimeve të vetë sistemit dhe veprimeve të kryera nga klientët.

Të dhënat janë të koduara

Kanali i komunikimit të klientit me Paysera është i koduar, në mënyrë që askush të mos interceptojë të dhënat e transferuara.

Skanimi dhe auditimi periodik

Në mënyrë periodike, sistemi Paysera skanohet duke përdorur instrumente më të avancuara, dhe kodi i programimit kontrollohet me ndihmën e ekspertëve të jashtëm të sigurisë.

Lidhja e sigurt me sistemin

Kur hyni në Paysera, sigurohuni që keni hyrë në adresën e saktë me një prej domaineve të www.paysera.*. Certifikata e sigurisë e përdorur në faqen Paysera lëshohet nga Paysera LTD. Më shumë kritere dhe rekomandime të sigurisë mund të gjenden këtu .

Instrumentet e sigurisë plotësuese

Ju gjithashtu mund të kontribuoni për sigurinë e llogarisë suaj duke vendosur masa sigurie gjatë hyrjes në sistem dhe gjatë ekzekutimit të transfertave.

Identifikimi i klientit

Për të siguruar sigurinë e parave të klientëve dhe për të parandaluar aktivitetin mashtrues, Paysera zbaton parimin Njih Klientin Tënd (KYC). E para dhe më e rëndësishmja, është kërkesa që klientët të sigurojnë të dhënat personale, t'u përgjigjen pyetjeve në lidhje me transaksionet financiare të tyre dhe vetëm atëherë - monitorimi, analizimi dhe, në rast dyshimi, ndërmarrja e veprimeve përkatëse.

Pajtueshmëria me kërkesat e sigurisë së VISA

Karta VISA Paysera e pagesës përputhet me kërkesat më të larta të sigurisë. Karta mbrohet me teknologjinë 3D Secure (Verifikuar nga VISA) e cila i bën blerjet online edhe më të sigurta.
Ekipi ynë i zhvilluesve punon vazhdimisht për të mbajtur informacionin e klientit të sigurt. Në të njëjtën kohë, kuptojmë rolin e rëndësishëm që luajnë hulumtuesit e sigurisë dhe komuniteti i përdoruesve tanë në ruajtjen e sigurtë e të dhënave të klientëve. Nëse zbuloni një faqe ose produkt vulnerabël, na njoftoni duke përdorur udhëzuesin Programi Bug Bounty.