Kontrolluesit e bashkengjitur

Kordinatori i Rrjetit Paysera

Shteti: Republika e Kosovës
Emri: Paysera Kosova
Kodi i Kompanise: 811301473
Adresa: 38 Ridding Lane, Greenford, England, UB6 0JY
E-mail: [email protected]

Shtetet tjera:

Shteti: Lituania
Emri: Paysera LT, UAB
Kodi i Kompanisë: 300060819
Adresa: Pilaitės pr. 16, Vilnius
Email: [email protected]
Telefoni: +370 5 207 1558

Shteti: Bulgaria
Emër: Paysera Bulgaria JSC
Kodi i Kompanisë: 206181036
Adresa: Bulgaria, Sofia 1612, Ami Bue str. 84, fl. 4
Email: [email protected]
Telefoni: +359 24 949 770

Shteti: Letoni
Emri: SIA Paysera Letoni
Kodi i Kompanisë: 40103996450
Adresa: Lāčplēša 88, Riga, LV-1003, Letoni
Email: [email protected]
Telefoni: +371 67881518

Shteti: Kosovë
Emri: Paysera Kosova SH.P.K.
Kodi i Kompanise: 811301473
Adresa: Str. Perandori Justinian, No 132, Prishtina
Email: [email protected]
Telefon: +383 38 607 607

Vendi: Shqipëri
Emër: Paysera Albania SH.P.K.
NUIS: M01608007N
Adresa: Rr. Fadil Rada, Pallati Donika, Kati i tretë, Tirana, Albania
Email: [email protected]
Telefon:  +355 44 500 800

Šalis: Gjeorgjia
Emër: Paysera Bank Georgia, JSC
Kodi i Kompanisë: 402204841
Adresa: Akaki Tsereteli Ave. 4/2 Tbilisi, Georgia
Email: [email protected]
Telefoni: +995 032 222 05 22