Pdf
Kthehuni tek përmbajtja

Politika e Privatësisë e Kartës së Debitit Visa

Contis Financial Services Limited ose Finansinės paslaugos “Contis“, UAB ("ne", "neve", ose "tonë") është e përkushtuar për të mbrojtur dhe respektuar privatësinë tuaj.

Kjo politikë së bashku me Termat dhe Kushtet e Llogarisë së Kartës së Debitit Visa dhe çdo dokument tjetër i referuar në to, përcakton bazën mbi të cilën ndonjë e dhënë personale që ne mbledhim nga ju, ose për ju, në faqen ueb Paysera ("Faqe ueb"), në aplikacionin Paysera ("App"), ose kur komunikoni me ne me email, telefon ose postë do të përpunohet nga ne.

Ne do të jemi kontrolluesi i të dhënave personale të cilat na i siguroni ose që mblidhen nga ne rreth jush. Kjo do të thotë që ne jemi përgjegjës për të vendosur se si i mbajmë dhe i përdorim të dhënat personale tuaja dhe se nga ne kërkohet që t'ju njoftojmë për informacionin që përmbahet në këtë politikë. Ju lutemi lexoni në vijim me kujdes për të kuptuar pikëpamjet dhe praktikat tona në lidhje me të dhënat personale dhe si do t'i trajtojmë ato. Kushtet dhe rregullat e llogarisë suaj do të identifikojnë se kompania Contis është kontrolluese e të dhënave tuaja personale.

Ne mund të pajisemi me këto të dhëna nga një klient i yni Paysera LT, UAB që siguron faqen web, ose Aplikacionin për qëllimet e aplikimit për llogari dhe ofrimin e disa shërbimeve të llogarisë. Paysera LT, UAB është një kontrollues i pavarur i të dhënave dhe gjithashtu do të veprojë si përpunues i yni. Për informacion të mëtejshëm në lidhje me tipin e të dhënave personale që ne ndajmë me klientin dhe përdorimet e kryera prej tyre i të dhënave shikoni pjesën më poshtë të ndarjes së të dhënave të kësaj Politike. Ju gjithashtu duhet të lexoni klientinPolitika e Privatësisë e cila është e vlefshme në Faqen web, ose Aplikacion.

Nëse keni ndonjë pyetje, mund të na kontaktoni duke përdorur detajet e dhëna në fund të kësaj Politike në seksionin "Kontaktoni me ne".

Sigurimi i përdorimit të ligjshëm të të dhënave personale

Ne do të përdorim të dhënat tuaja personale vetëm atje ku kemi një bazë të ligjore për t'a bërë këtë. Zakonisht do të përdorim vetëm të dhënat tuaja:

 1. aty ku është e nevojshme që ne të lidhim një kontratë me ju (për shembull, për të krijuar llogarinë tuaj dhe për të siguruar shërbimet tona për ju);
 2. në mënyrë të arsyeshme si pjesë e drejtimit të biznesit tonë dhe që nuk ndikon materialisht në interesat, të drejtat ose liritë tuaja. Për shembull, ne mund të mbledhim informacion teknik rreth jush, kur vizitoni faqen, ose aplikacionin tonë për të përmirësuar përvojën tuaj në faqen web, ose aplikacionin tonë. Ju lutemi na kontaktoni duke përdorur detajet më poshtë, nëse dëshironi më shumë informacion në lidhje me këtë;
 3. për të respektuar detyrimet ligjoretona. Për shembull, për të ofruar detaje të njerëzve që janë përfshirë në veprimtari dyshuese dhe për të kryer kontrolle kundër pastrimit të parave;
 4. në disa raste, kur keni rënë dakord se mund të përdorim të dhënat tuaja, për shembull, kur jeni regjistruar në email të revistës sonë.

Detaje të mëtejshme se si do t'i përdorim të dhënat personale i gjeni më poshtë.

Çfarë informacioni mbledhim nga ju dhe si i përdorim ato

Kur aplikoni për të krijuar një llogari

Kur aplikoni për të krijuar një llogari në Uebfaqe ose në Aplikacion, do të duhet të mbledhim disa ose të gjitha detajet e mëposhtme në lidhje me ju:

 • Emër
 • Rezidenca (aktuale dhe paraprake)
 • Emër biznesi
 • Adresë biznesi
 • Datë lindje
 • Gjinia
 • Adresë emaili
 • Numër telefoni
 • Numrat e dokumentit të identitetit si pasaporta, leja e drejtimit ose karta e identitetit
 • Imazhi ose fotografia juaj

Ne do t'i përdorim këto informacione për qëllime të përpunimit të aplikacionit tuaj dhe, nëse aplikimi juaj është i suksesshëm, krijimin dhe administrimin e llogarisë tuaj dhe sigurimin e produkteve ose shërbimeve që ju kërkoni. Nëse jeni dakord, ne gjithashtu do t'ju dërgojmë revistën elektronike me email.

Ju nuk do të mund të aplikoni për të krijuar një llogari ose për të porositur produkte ose shërbime nga ne, pa siguruar këtë informacion.

Ky informacion mund të na ofrohet nga klienti, ne do të bëhemi kontrollues i të dhënave të përfituara prej tyre.

Çeqet nga mashtrimi dhe pastrimi i parave

Në mënyrë që të kontrollojmë aplikimin dhe para se të përmbushim porosinë tuaj dhe t'ju ofrojmë shërbime, mallra ose financime, ne do të përdorim informacionin që keni dhënë për të krijuar llogarinë tuaj për të bërë kontrolle për qëllime të parandalimit të mashtrimit dhe pastrimit të parave dhe duhet të verifikoni identitetin tuaj. Kjo mund të përfshijë ndarjen e të dhënave personale me agjencitë e parandalimit të mashtrimit. Ne do të vazhdojmë t'i kryejmë këto kontrolle në baza të rregullta, ndërsa ju jeni një klient i yni.

Kur ne dhe agjencitë e parandalimit të mashtrimit përpunojmë të dhënat tuaja personale, e bëjmë këtë mbi bazën që kemi një interes të ligjshëm në parandalimin e mashtrimit dhe pastrimit të parave dhe për të verifikuar identitetin, në mënyrë që të mbrojmë biznesin tonë dhe të jemi në përputhje me ligjet që zbatohen ndaj nesh. Një përpunim i tillë është gjithashtu kërkesë kontraktuale e shërbimeve ose financimit që ju keni kërkuar.

Ne dhe agjencitë e parandalimit të mashtrimit gjithashtu mund të lejojmë agjencitë e zbatimit të ligjit të kenë qasje dhe të përdorin të dhënat personale për të zbuluar, hetuar dhe parandaluar krimin.

Agjencitë e parandalimit të mashtrimit mund të mbajnë të dhënat tuaja personale për periudha të ndryshme kohore, dhe nëse paraqisni rrezik mashtrimi ose pastrimi parash, të dhënat tuaja mund të mbahen deri në gjashtë vjet.

Vendime automatike

Si pjesë e përpunimit të të dhënave tuaja personale, vendimet mund të merren me instrumente të automatizuara. Kjo do të thotë që ne mund të vendosim automatikisht se ju paraqisni një rrezik mashtrimi ose pastrimi parash nëse:

 • proçesi ynë zbulon që sjellja juaj është dyshuese keqdashëse ose si e pastruesve të parave; ose është në kundërshtim me paraqitjet tuaja të mëparshme; ose
 • nëse keni fshehur qëllimisht identitetin tuaj të vërtetë.

Ju keni të drejta në lidhje me vendimmarrjen e automatizuar: nëse doni të dini më shumë, ju lutemi na kontaktoni duke përdorur detajet më poshtë

Pasojat e përpunimit

Nëse ne ose një agjensi e parandalimit të mashtrimit konstatojmë se ju paraqisni një rrezik dyshimi ose pastrimi parash, ne mund të refuzojmë të sigurojmë shërbimet dhe financimin që keni kërkuar ose mund të ndalojmë ofrimin e shërbimeve ekzistuese.

Një regjistrim i çdo rreziku të mashtrimit ose pastrimit të parave do të mbahet nga agjencitë e parandalimit të mashtrimit dhe mund të rezultojë që të tjerët të refuzojnë t'ju ofrojnë shërbime, financime ose punësim. Nëse keni ndonjë pyetje në lidhje me këtë, ju lutemi na kontaktoni më poshtë.

Përveç përpunimit të automatizuar të përcaktuar më sipër, ne nuk do të kryejmë vendimmarrje të automatizuar vetëm duke përdorur të dhënat tuaja personale.

Kur ju na kontaktoni

Kur të na kontaktoni, do të duhet të mbledhim të dhëna personale tuaja për të verifikuar identitetin tuaj para se t'ju zbulojmë ndonjë informacion për qëllime sigurie të të dhënave. Ne nuk do të mund të merremi me pyetjen tuaj nëse nuk siguroni informacionin që ne kërkojmë. Ne gjithashtu mund të mbledhim çdo të dhënë tjetër personale që ju vendosni të na jepni kur komunikoni me ne. Ne do t'i përdorim ato të dhëna personale vetëm për qëllimet kërkimore.

Instrumentet, qëllimi dhe baza ligjore për përpunimin e të dhënave

Ne përdorim të dhënat tuaja personale për qëllime të ndryshme në lidhje me përdorimin e llogarisë dhe shërbimeve tuaja. Ne do të përpunojmë të dhënat tuaja atje ku kemi një bazë ligjore për këtë. Zakonisht do të përdorim vetëm të dhënat tuaja:

 1. kur është e nevojshme që ne të lidhim dhe/ose të kryejmë një kontratë me ju. Për shembull, për të krijuar llogarinë tuaj dhe për t'ju ofruar shërbime pagese;
 2. në një mënyrë të pritshme të arsyeshme si pjesë e drejtimit të biznesit tonë dhe e cila nuk ndikon materialisht në interesat, të drejtat ose liritë tuaja. Për shembull, për të përmirësuar mënyrën se si ne menaxhojmë dhe përpunojmë pagesat tuaja;
 3. të respektojmë detyrimet tona ligjore. Për shembull, për të dhënë detaje të njerëzve që janë përfshirë në mashtrim dhe për të kryer kontrolle kundër pastrimit të parave.

Ne përdorim të dhënat tuaja personale për qëllimet e mëposhtme:

 • për të krijuar dhe administruar llogarinë tuaj me ne;
 • për të përpunuar transaksionet e pagesave nga dhe në llogarinë tuaj;
 • për të kryer kontrollet e kërkuara në identitetin tuaj dhe për të monitoruar përdorimin e llogarisë tuaj, për të kontrolluar për veprime të dyshimta;
 • për të lehtësuar përdorimin e llogarisë tuaj;
 • për të komunikuar me ju dhe për t'ju siguruar mbështetjen e klientit;
 • për të shkëmbyer informacion me furnitorët tanë dhe palët e tjera të treta (të tilla si institucionet bankare, lehtësuesit e pagesave dhe operatorët e kartave) aty ku kërkohet.

Tabela më poshtë përcakton informacione të mëtejshme në lidhje me qëllimet për të cilat ne përdorim të dhënat tuaja, me metodat përkatëse të mbledhjes dhe bazën ligjore për përdorimin e tyre.

QËLLIMI
BAZA LIGJORE E PËRPUNIMIN

Krijimi dhe administrimi i llogarisë suaj

 • për të aplikuar dhe krijuar llogarinë tuaj
 • për të administruar dhe administruar llogarinë tuaj
 • për të ruajtur informacionin e profilit të llogarisë tuaj

Për të përmbushur detyrimet tona kontraktuale ndaj jush në sigurimin e llogarisë dhe shërbimeve.

Interesat tona legjitime në funksionimin dhe përmirësimin e shërbimeve tona ndaj jush.

Detyrimet ligjore për të qenë në përputhje me rregulloret që zbatohen për ne.

Kryerja e kontrolleve të identifikimit dhe të veprimtarive dyshuese
 • për të kryer kontrollet e nevojshme të identitetit tuaj dhe për t'ju mundësuar që të përdorni llogarinë dhe kartën

Për të përmbushur detyrimet tona kontraktuale ndaj jush në ofrimin e saktë të llogarisë dhe shërbimeve.

Interesat legjitime tona në funksionimin dhe përmirësimin e shërbimeve tona ndaj jush dhe mënyrën se si menaxhojmë krimin financiar.

Detyrimet ligjore tona për të qenë në përputhje me rregulloret që zbatohen ndaj nesh.

Lehtësimi i përdorimit të llogarisë dhe kartës suaj

 • për të administruar transaksionet tuaja financiare (p.sh., pagesa, rimbursime, kthim parash, transferta, etj.)
 • për të dhënë detaje të transaksioneve tuaja
 • për të mbajtur të dhënat e transaksioneve dhe aktiviteteve tuaja shpenzuese

Për të përmbushur detyrimet tona kontraktuale ndaj jush në sigurimin e llogarisë dhe shërbimeve.

Interesat legjitime tona në funksionimin dhe përmirësimin e shërbimeve tona ndaj jush.

Detyrimet ligjore tona për të qenë në përputhje me rregulloret që zbatohen për ne.

Monitorimi i përdorimit të llogarisë dhe kartës tuaj për të zbuluar sjellje dyshuese
 • për të zbuluar dhe parandaluar krimin financiar
 • për të përmbushur detyrimet ligjore dhe rregulloret
 • për të administruar riskun, ju dhe përdoruesit tanë të tjerë

Për të përmbushur detyrimet kontraktuale ndaj jush në ofrimin e saktë të llogarisë dhe shërbimeve.

Interesat legjitime në funksionimin dhe përmirësimin e shërbimeve tona ndaj jush dhe mënyrën se si menaxhojmë krimin financiar.

Detyrimet ligjore tona për të qenë në përputhje me rregulloret që zbatohen ndaj nesh.

Komunikimi me ju dhe sigurimi i mbështetjes ndaj klientit
 • për të hetuar ankesat, ose pyetjet tuaja
 • për t'ju dhënë informacion të rëndësishëm, ose për të informuar në lidhje me ndryshimet në termat dhe kushtet

Për të përmbushur detyrimet kontraktuale ndaj jush në sigurimin e llogarisë dhe shërbimeve.

Interesa legjitime në funksionimin dhe përmirësimin e shërbimeve tona ndaj jush.

Detyrimet ligjore për të qenë në përputhje me rregulloret që zbatohen ndaj nesh.

Ndarja e të dhënave me furnitorët tanë dhe palët e tjera të treta (të tilla si institucionet bankare, lehtësuesit e pagesave dhe operatorët e kartave), ku kërkohet
 • shikoni Zbulimi i informacionit tuajpër më shumë informacion

Për të përmbushur detyrimet kontraktuale ndaj jush në sigurimin e llogarisë dhe shërbimeve.

Interesat legjitime në funksionimin dhe përmirësimin e shërbimeve tona ndaj jush.

Detyrimet ligjore për të qenë në përputhje me rregulloret që zbatohen ndaj nesh.

Ndarja e të dhënave me Paysera LT, UAB në mënyrë që Paysera LT, UAB të:
 • të administrojë, menaxhojë dhe sigurojë aplikacionin dhe faqen web Paysera LT, të menaxhojë marrëdhënien me ju dhe të dorëzojë përmbajtjen përkatëse tek ju
 • të analizojë dhe zhvillojë produkte dhe shërbime të tjera
 • të sigurojë mbështetjen ndaj klientit në lidhje me llogarinë, kartën dhe pagesat

Për të përmbushur detyrimet kontraktuale ndaj jush në ofrimin e një llogarie dhe shërbimeve.

Interesat legjitime në funksionimin dhe përmirësimin e shërbimeve tona ndaj jush.

Detyrimet ligjore për të qenë në përputhje me rregulloret që zbatohen ndaj nesh.

Informacioni që marrim nga burime të tjera

Ne po punojmë gjithashtu ngushtë me palët e treta (përfshirë, për shembull agjencitë e verifikimit të identitetit, agjencitë e marketingut dhe agjencitë e parandalimit të mashtrimit) dhe mund të marrim informacione rreth jush prej tyre për qëllime të verifikimit të identitetit, marketingut dhe parandalimit të mashtrimit.

Ndryshimi i qëllimit

Ne do t'i përdorim të dhënat personale vetëm për qëllimet për të cilat i kemi mbledhur, përveç nëse konsiderojmë në mënyrë të arsyeshme që duhet t'i përdorim ato për një arsye tjetër dhe se arsyeja është në përputhje me qëllimin origjinal. Nëse duhet të përdorim të dhënat tuaja personale për një qëllim pa lidhje, ne zakonisht do t'ju njoftojmë dhe do t'ju shpjegojmë bazën ligjore që na lejon t'a bëjmë këtë.

Zbulimi i informacionit tuaj

Ne do t'ua zbulojmë informacionin tuaj:

 • Agjensive të parandalimit të mashtrimit, shërbimeve të verifikimit të identitetit dhe organizata të tjera me qëllim parandalimin e mashtrimit dhe pastrimit të parave. Për shembull, ne ndajmë të dhënat tuaja personale me CIFAS kur kryejmë kontrollet tona të parandalimit të mashtrimit dhe pastrimit të parave dhe nëse dyshojmë se keni kryer veprimtari dyshuese;
 • Kompanitë tona të grupit, për qëllime të përpunimit të transaksioneve dhe ofrimit të shërbimeve në lidhje me llogarinë tuaj;
 • Ofruesit dhe agjentët e shërbimeve të palëve të treta, të tilla si:
  • Kompanitë IT, p.sh. SherWeb të cilët ofrojnë shërbime të mbajtjes së të dhënave;
  • kompanitë e telefonisë, p.sh. Talkdesk që sigurojnë sistemet tona telefonike;
  • skemat e pagesave, p.sh. Visa që janë ofruesi ynë i pagesës me kartë;
  • prodhuesit e kartave, p.sh. TAG që janë një nga prodhuesit tanë të miratuar të kartave;
  • auditorët, p.sh. ECSC që kontrollon pajtueshmërinë tonë me standardet PCIDSS;
  • shpërndarësit dhe agjentët tanë të cilët ju tregtojnë dhe ju ofrojnë shërbime për llogarinë dhe kartën
 • në mënyrë që të na lejojë të menaxhojmë biznesin tonë dhe t'ju ofrojmë produktet dhe shërbimet;
 • Në rast se shesim ose blejmë ndonjë biznes ose pasuri, shitësit ose blerësit të ardhshëm të një biznesi ose pasurie të tillë;
 • Nëse Shërbimet Financiare të Kontisit, ose pasqyra e Finansin "Kontis", UAB, ose në thelb të gjitha pasuritë përkatëse të tij janë fituar nga një palë e tretë, tek pala e tretë blerëse; ose
 • Një palë e tretë nëse jemi në detyrë të zbulojmë ose ndajmë të dhënat tuaja personale në mënyrë që të pajtohemi me ndonjë detyrim ligjor, ose për të zbatuar ose zbatuar Termat dhe Kushtet tona dhe marrëveshjet e tjera; ose për të mbrojtur të drejtat, pronën ose sigurinë e Contis Financial Services Limited, Finansinės paslaugos "Contis", UAB, klientëve tanë.
 • Mbrojtja e informacionit tuaj

  Të dhënat tuaja sigurohen nga enkriptimi, muret e mbrojtjes dhe teknologjia e Secure Socket Layer (SSL). Kjo është teknologji standarde e kriptimit të industrisë e cila menaxhon sigurinë e mesazheve të transmetuara në internet. Kur marrim të dhënat tuaja, ne i ruajmë ato në servera të sigurt të cilët mund të aksesohen vetëm nga ne. Ne i ruajmë fjalëkalimet tuaja duke përdorur një mënyrë të enkriptimit që do të thotë se nuk e dimë se cila është fjalëkalimi yt.

  Ruajtja e të dhënave tuaja brenda dhe jashtë vendit EEA

  Ofruesi ynë i mirëmbajtjes së të dhënave të palëve të treta përdor servera të vendosur në UK dhe Europë për të ruajtur të dhënat personale. Si rezultat, kur përdorni Uebfaqen ose Aplikacionin për të bërë transaksione ose përditësime informacionin e llogarisë tuaj, të dhënat tuaja personale mund të transferohen në UK e cila ndodhet jashtë Zonës Ekonomike Europiane dhe kështu nuk rregullohet nga ligjet europiane të mbrojtjes së të dhënave.

  Megjithatë, Finansinanss paslaugos "Contis", UAB ka hyrë në klauzola standarde kontraktuale të BE me ndonjë palë të tretë ose kompani të grupit në mënyrë që të mbrojë të dhënat personale të cilat përpunohen ose ruhen në UK. Ne do të marrim të gjitha hapat e arsyeshëm të nevojshëm për të siguruar që të dhënat tuaja të trajtohen në mënyrë të sigurt dhe në përputhje me këtë politikë gjatë transferimit, ruajtjes ose përpunimit.

  Kurdo që agjencitë e parandalimit të veprimeve dyshuese transferojnë të dhënat tuaja personale jashtë Zonës Ekonomike Europiane, ato imponojnë klauzolat standarde të BE të miratuara nga Komisioni Europian mbi përfituesit e atyre të dhënave në mënyrë që të mbrojnë të dhënat personale, kur aksesohen jashtë Zonës Ekonomike Europiane . Ata gjithashtu mund të kërkojnë që përfituesi të pajtohet në kornizat ndërkombëtare që mundësojnë ndarjen e sigurt të të dhënave.

  Më shumë informacion në lidhje me klauzolat standarde kontraktuale të BE janë të disponueshme këtu.

  Ndryshime në të ardhmen

  Çdo ndryshim që ne bëjmë në politikën tonë do të vendoset në Uebfaqen dhe Aplikacionin tonë dhe, kur nevojite do t'ju prezantohet me email. Ju lutemi kontrolloni për përditësimet.

  Ruajtja e të dhënave tuaja

  Ne do të ruajmë të dhënat tuaja personale për sa kohë që ju vazhdoni të përdorni shërbimet tona. Pas kësaj, ne mund të mbajmë informacionin tuaj për një periudhë tjetër, sikurse lejohet ose kërkohet nga ligjet në fuqi. Për shembull:

  • Nëse mbani një llogari pranë nesh, të dhënat personale do të ruhen për tetë vite pas mbylljes së llogarisë tuaj, në përputhje me detyrimet tona sipas rregulloreve kundër pastrimit të parave;
  • Nëse bëni një ankesë, të dhënat personale në lidhje me atë ankesë do të ruhen për pesë vjet nga zgjidhja e asaj ankese për t'u mbrojtur nga pretendimet ligjore; dhe
  • Nëse kryeni ndonjë transaksion në llogarinë tuaj, të dhënat tuaja personale në lidhje me atë transaksion do të ruhen për shtatë vjet nga data e transaksionit, në përputhje me legjislacionin e taksave dhe kontabilitetit.

  Të drejtat tuaja

  Ligjet për mbrojtjen e të dhënave ju sigurojnë të drejtat e mëposhtme për:

  • të kërkuar akses në të dhënat personale (i njohur zakonisht si "kërkesë për hyrje të subjektit të të dhënave"). Kjo ju mundëson të merrni një kopje të të dhënave personale që ne mbajmë për ju dhe të kontrolloni nëse ne po i përpunojmë ato në mënyrë të ligjshme;
  • të kërkuar korrigjimin e të dhënave personale që ne mbajmë për ju. Kjo ju mundëson që të keni të korrigjuara çdo informacion të paplotë ose të pasaktë që ne kemi në lidhje me ju;
  • të kërkuar fshirjen e të dhënave personale. Kjo ju mundëson të na kërkoni të fshini ose heqim të dhëna personale atje ku nuk ka ndonjë arsye të mirë që ne të vazhdojmë t'i përpunojmë ato. Ju gjithashtu keni të drejtë të na kërkoni të fshini ose heqim të dhënat tuaja personale atje ku keni ushtruar të drejtën tuaj për të kundërshtuar përpunimin (shih më poshtë);
  • të kërkuar kufizimin e përpunimit të të dhënave personale. Kjo ju mundëson të na kërkoni që të pezullojmë përpunimin e të dhënave personale rreth jush, për shembull nëse doni që ne të vërtetojmë saktësinë e saj ose arsyen e përpunimit të saj; dhe
  • të kërkuar një kopje të të dhënave personale që na keni siguruar, në një format të strukturuar, të përdorur zakonisht, dhe të lexueshme nga makina dhe të drejtën për ta transferuar atë, ose që të na kërkojë t'i transferojmë ato drejtpërdrejt, në një kontrollues tjetër;
  • për të kundërshtuar përpunimin e të dhënave personale ku ne mbështetemi në një interes të ligjshëm (ose ato të një pale të tretë) dhe ka diçka në lidhje me situatën tuaj të veçantë që ju bën të doni të kundërshtoni përpunimin në këtë bazë. Ju gjithashtu keni të drejtë të kundërshtoni atje ku ne jemi duke përpunuar të dhënat tuaja personale për qëllime të marketingut të drejtpërdrejtë.

  Ju nuk do të duhet të paguani një tarifë për të hyrë në të dhënat personale tuaja (ose për të ushtruar ndonjë nga të drejtat e tjera më lart). Sidoqoftë, ne mund të marrim një tarifë të arsyeshme nëse kërkesa juaj për akses është qartësisht e pabazuar ose e tepruar. Përndryshe, ne mund të refuzojmë t'i përmbahemi kërkesës në rrethana të tilla.

  Ndoshta do të na duhet të kërkojmë informacione specifike nga ju për të na ndihmuar të konfirmojmë identitetin tuaj dhe të sigurojmë të drejtën tuaj për të hyrë në informacion (ose për të ushtruar ndonjë nga të drejtat tuaja të tjera). Kjo është një masë tjetër e përshtatshme e sigurisë për të siguruar që të dhënat personale nuk i zbulohen asnjë personi që nuk ka të drejtë t'i përfitojë ato.

  Nëse nuk jeni të kënaqur me mënyrën se si janë përdorur të dhënat personale, ju lutemi referojuni procedurave tona të ankimimit në dispozicion duke na kontaktuar. Ju gjithashtu keni të drejtë të ankoheni tek autoriteti mbikëqyrës, i cili në Mbretërinë e Bashkuar është aiInformation Commissioner's Office and in Lithuania – Inspektorati Shtetëror i Mbrojtjes së të Dhënave, që rregullojnë përpunimin e të dhënave personale.

  Duke na kontaktuar

  Nëse keni ndonjë pyetje në lidhje me këtë politikë, mund të na kontaktoni duke përdorur strukturën "Na kontaktoni" në Uebfaqe ose Aplikacion ose në mënyrat e mëposhtme:

  Me postë:
  Data Protection Office
  Contis
  Navigation House
  Belmont Wharf
  Skipton
  North Yorkshire
  BD23 1RL

  Me email: [email protected]