Informacion rreth llogarive

Përgatitja e letrave dhe dokumenteve për llogaritë


Dokumentet përgatiten në të gjitha gjuhët e përmendura.
 
Shërbimi Tarifa
Gjenerimi i pasqyrës së llogarisë përmes Internetit në Sistem Pa pagesë
Pasqyra e llogarisë deri në 25 faqe konfirmohet me vulë dhe nënshkruhet nga "Paysera LT", UAB 2,00 EUR
çdo faqe plotësuese costs 0,03 EUR
Konfirmim me shkrim për një transfertë të përfunduar nga "Paysera LT", UAB 2,00 EUR
Kopja e transfertës të konfirmuar me vulë dhe të nënshkruar nga "Paysera LT", UAB 1,00 EUR
Pasqyra e llogarive të hapura dhe balanca e tyre konfirmuar me vulë dhe nënshkruar nga "Paysera LT", UAB. 1,00 EUR
Pasqyrat e llogarisë për një audit 10,00 EUR
Pasqyrat e llogarisë dhe letra të tjera 2,00 EUR
Dërgimi i letrave dhe dokumentave të regjistruara përmes email 2,00 EUR