Tarifat e Kreditimit të Parave

Të shtoni fonde në llogarinë tuaj Paysera është pa pagesë, përveç kur pagesa kryhet përmes sistemi TARGET2. Në këtë rast, do t'ju aplikohet tarifa e kreditimit me 3,00 EUR.

Përveç kësaj, ndonjëherë banka e dërguesit ngarkon një tarifë plotësuese për transfertën. Meqenëse varet nga shumë faktorë, siç është vendi, monedha dhe banka e dërguesit, ju mund t'a shikoni vetëm duke gjeneruar udhëzimet e transfertës.

Për të mësuar se cila tarifë do të aplikohet për ju, ju lutemi hyni në llogarinë tuaj Paysera dhe në menunë e majtë zgjidhni Shtoni fonde (1). Në dritaren e re zgjidhni vendi (2) dhe valutën (3) të transfertës, dhe klikoni mbi Përditësoni udhëzimet (4).

#

Sistemi do t'ju tregojë një listë të bankave të cilat mund t'i shtoni në llogarinë tuaj Paysera. Pasi të zgjidhni një bankë (1) dhe të vendosni shumën e transfertës në fushën nën listë, sistemi do të shfaqë tarifën e komisionit (2 ) për kreditimin e parave.

#