Tarifat për mbledhjen e pagesave përmes operatorëve celular

Pasi taksa të ndryshme aplikohen në vende të ndryshme dhe operatorët dhe valutat ndryshojnë gjithashtu, pranë emrit të vendit do të gjeni tarifën pa TVSH dhe në valutën vendase. 

Normat e ndryshme të përqindjes zbatohen në varësi të të ardhurave tuaja mujore. Të ardhurat llogariten sipas shumës së parave të shpenzuara nga përdoruesit, sepse kjo shumë nuk varet nga përqindja që përfitoni. Ka tre nivele të gjenerimit të të ardhurave. I - kur shuma është më e vogël se 289,62 EUR, II - nga 289,62 EUR  deri në 868,86 EUR, III - mbi 868,86 EUR

Shkalla e përqindjes së aplikuar për ju mund të ndryshojë nga ajo e dhënë në tabelën më poshtë, nëse marrëveshja juaj e shërbimit tregon ndryshe. 

Paratë për mesazhet SMS të përfituara nga aktiviteteve keqdashëse nuk paguhen; Mesazhet e pranuara në këtë mënyrë mund të anulohen, pavarësisht periudhës së kufizimit dhe vendit. Ne gjithmonë informojmë institucionet e zbatimit të ligjit dhe operatorët rreth veprimeve kriminale. 

Tarifat për mbledhjen e pagesave me SMS nuk janë aq të favorshme sa metodat e tjera të mbledhjes së pagesave, pasi shumica e të ardhurave shkon tek operatorët celularë të cilët na ngarkojnë jo vetëm për veprime të suksesshme, por edhe kur nuk marrin pagesa nga klientët. Çmimi gjithashtu përfshin shpenzimet për një numër të madh të kërkesave të klientit, mirëmbajtjen e numrave të shkurtër dhe zgjidhje të tjera teknike.

Për momentin ne mbulojmë 42 vende (klikoni mbi emrin e vendit për të parë termat dhe çmimet):

Azi dhe Oqeani 
(4 vende)

Amerikane 
(1 vendi) 

Afrika 
(2 countries)