Tarifat e shërbimit të qarkullimit të fondeve në llogaritë

(përveç klientëve të Paysera Bank Gjeorgji)

Ky shërbim informon rreth qarkullimit fondeve në llogarinë tuaj. Pronari i llogarisë do të njoftohet për një pagesë të përfunduar, ose të përfituar sipas mënyrës më të përshtatshme për të:

  • përmes emailit,
  • përmes SMS mesazhit,
  • përmes sistemit informativ (URL).

Kosto simbolike për mesazhet SMS mbulon shpenzimet e mirëmbajtjes së sistemit. Edhe pse shumë më e lirë se shumica e bankave për shërbimin e mesazheve të URL tarifa është 0.09 EUR me qëllim inkurajimi i klientëve të përdorin shërbimin e mbledhjes së pagesave tonë, i cili është më i përshtatshëm dhe ka më shumë funksionalitete të vlefshme.

Shërbimi Tarifa
Tarifa e shërbimit Tarifa e aktivizimit të shërbimit Pa pagesë
Njoftimi përmes email Pa pagesë
Njoftimi përmes SMS 0,02 EUR*
Njoftim përmes adresës së faqes web (URL) 0,09 EUR
 

* Çmimi i mesazhit të shkurtër llogaritet në përputhje me çmimet e LightSMS.

Tarifat e shërbimit të njoftimit për klientët e Paysera Bank Gjeorgji

Shërbimi Tarifa
Tarifa për aktivizimin e shërbimit Falas
Njoftimi nëpërmjet email-it Falas
Njoftimi nëpërmjet SMS 0.05 GEL1
Njoftimi nëpërmjet adresës së website (URL) 0.15 GEL2
 

1. Çmimi i një mesazhi të shkurtër llogaritet në përputhje me çmimet e LightSMS.

2. Çmimi i paracaktuar është 0.09 EUR. Për të marrë një tarifë prej 0,15 GEL, ju lutemi kontaktoni Shërbimin ndaj Klientit.