Tarifat për Tregtimin dhe Ruajtjen e Metaleve të ÇmuarTarifat e parashikuara për blerjen, shitjen dhe tërheqjen fizike të arit mund të ndryshohen në çdo kohë pa njoftim, në varësi të ndryshimeve të tregut.

Tarifat për tërheqje fizike të arit të blerë në degën Paysera*

* Tabelat ofrojnë tarifa për tërheqjen e shufrave të arit ose monedhave të blera në qendrën e Shërbimit të Kujdesit ndaj Klientit në Vilnus. Ju gjithashtu mund të porosisni dërgesën e arit të blerë në çdo vend kudo në botë. Nëse dëshironi të dini koston e dërgesës së arit në adresën tuaj , ju lutemi kontaktoni Shërbimin e Kujdesit ndaj Klientit.
Çmimi i arit ka luhatje. Ju mund të kontrolloni duke hyrë në aplikacionin celular Paysera dhe zgjidhni Më shumë > Metale të çmuara, ose duke hyrë në online banking Paysera dhe duke zgjedhur Valutën > Këmbimi valutor > XAU

Shënim. Ju gjithashtu mund të porosisni dërgesë të paguar të arit në të gjithë botën.

Shufra Ari

Pesha Prodhuesi % nga vlera Tarifa e blerjes së arit (në ditët e punës nga ora 8:00 deri në ora 18:00 (UTC + 3))
1 Valcambi,
Valcambi Green,
Valcambi Round
25,0 % 1,01 %
1,02 %
1,02 %
2,5 Valcambi, Valcambi Green, Valcambi Round 20,0 % 1,01 %
1,01 %
1,01 %
5 Valcambi, Valcambi Green, Valcambi Round 12,0 % 1,01 %
1,01 %
1,04 %
10 Valcambi, Valcambi Green, Valcambi Round 6,0 % 1,05 %
1,05 %
1,04 %
20 Valcambi, Valcambi Green, Valcambi Round 4,5 % 1,04 %
1,04 %
1,05 %
31,1 1 oz. Valcambi, Valcambi Green, Valcambi Round luitas 3,0 % 1,01 %
1,01 %
1,01 %
50 Valcambi, Valcambi Green, Valcambi Round 2,5 % 1,01 %
1,01 %
1,01 %
100 Valcambi, Valcambi Green, Valcambi Round 2,0 % 1,01 %
1,01 %
1,01 %
250 Valcambi, Valcambi Green, Valcambi Round 1,5 % 1,01 %
500 Valcambi, Valcambi Green, Valcambi Round 1,0 % 1,01 %
1000 Valcambi, Valcambi Green, Valcambi Round 0,9 % 1,01 %

Monedha Ari

Pesha Emri i monedhës % nga vlera
1 oz. (31,1 g) American Buffalo 8,5 %
1 oz. (31,1 g) Britannia 4,5 %
1 oz. (31,1 g) Gold Eagle Amerikan 8,5 %
1 oz. (31,1 g) Maple Leaf Kanadeze 4,5 %
1 oz. (31,1 g) Krugerrand i Afrikës së Jugut 5,0 %
1 oz. (31,1 g) Filarmonia Austriake 5,0 %

Blerja dhe Shitja e Arit

Valuta Tarifa e blerjes së arit
(në ditët e punës nga ora 8:00 deri në ora 18:00 (UTC + 3))*
Tarifa e shitjes së arit
(në ditët e punës nga 8:00 deri në ora 18:00 (UTC + 3))*
EUR, USD, BGN, RUB, SEK, PLN, GBP, USD, CHF, AUD, SGD, DKK, NOK, ILS, RON, HKD, NZD, CNY, CZK, HUF, CAD, JPY, TRY, HRK, ZAR, KZT 1,00 % 0,00 %
THB, MXN, INR, RSD, GEL Çmimi do të shfaqet në momentin e blerjes. Çmimi do të shfaqet në momentin e shitjes.

* Tarifat për tregtimin e arit jashtë orareve të punës janë më të larta për shkak të mbylljes së tregut të metaleve të çmuara. Çmimi i saktë i blerjes ose shitjes së metaleve të çmuara do t'i shfaqet klientit në momentin e blerjes ose shitjes në aplikacionin celular ose bankar online.

Ruajtja Fizike e Metaleve të Çmuara

Shërbimi Tarifa
Tarifë mujore për ruajtjen e metaleve të çmuara
llogaritur për herë të parë në dhjetor 2021* sipas sasisë mesatare të metaleve të magazinuara.
Tarifa mbahet në llogarinë e metaleve të çmuara.
0,01 % nga vlera

* Ngarkimi i tarifës së magazinimit do të shtyhet deri në një njoftim të dytë.

** Në vlerën e sasisë mesatare të metaleve të ruajtura. Tarifa ngarkohet nga llogaria e metaleve të çmuara.