Transfertë për tërheqje në cash

Tipi i dërguesit Banka përfituese/ lokacioni Shteti dërgues Shteti përfitues Tarifa Monedha Pranuar për ekzekutim Mbërrin tek përfituesi's bank/ location
Klientë individë Globus bank Globale, përveç atyre të ndaluara më shumë informacion... Ukrainë (pa tarifë fikse) 2,3 % nga vlera e transferuar EUR 24/7/365 deri në 10 minuta
Klientë individë PrivatBank Globale, përveç atyre të ndaluara më shumë informacion... Ukrainë (pa tarifë fikse) 2,3 % nga vlera e transferuar EUR 24/7/365 deri në 10 minuta

Globus Bank: abulim i transfertës – 2EUR; investigim i transfertës – 2 EUR
PrivatBank: anulim i transfertës – 2EUR