Transfertat në Webmoney
 Çfarë është WebMoney?
 

WebMoney është një sistem elektronik i pagesash Rus që ofron mundësi për përdoruesit të paguajnë për mallrat online thjeshtë dhe sigurtë.

Si mund të transferoj para në WebMoney?

Kryerja e transfertave në sistemin WebMoney është e shpejtë dhe e lehtë. Hyni në Paysera dhe zgjidhni "WebMoney transferta" në të majtë të menusë.

Sa kushton një transfertë?

Transfertat nga Paysera në WebMoney kushtojnë 0,8% + 0,29 EUR. Është një nga mënyrat më të lira në treg për të shtuar fonde në sistemin WebMoney.
 

Sa shpejt transferohen paratë?

Transfertat në sistemin WebMoney kryhen brenda 15 minutave, Në 7 ditë të javës nga ora 08:00 deri në orën 20:00 (UTC+3).

Cilat valuta mund të transferoj?

Paysera kryen transferta tek WebMoney vetëm në USD. Nëse keni ndonjë valutë tjetër në llogarinë tuaj Paysera, ju mund t'a këmbeni atë me çmime më të favorshme në treg.<
 

A mund të përmbledh pagesa nëpërmjet WebMoney?

Për mbledhjen e pagesave klienti është ngarkuar me një tarifë prej 0.8%, por jo më pak se 0,01 USD dhe jo më shumë se 50 USD + Tarifa e pagesës për projektin në varësi të tipit të projektit dhe qarkullimit.