Sa kushtojnë 10 transferta në EUR?#
Transfertat në bankat e vendeve Europiane ku valuta kombëtare është EUR, kosto mesatare rreth 0,15 EUR. Krahasoni çmimet për 10 transferta në EUR nga disa banka, kur tipi i transfertës është SEPA.
#
Transfertat në vendet ku monedha kombëtare nuk është EUR mund të kushtojë nga 1 EUR deri në 100 EUR. Krahasoni çmimet për 10 transferta në EUR në vendet e tjera, me një sërë bankash.

Ku duhet të këmbej para gjatë kryerjes së një transferte?#
Ju dëshironi të transferoni 1000 USD te përfituesiqë ka një llogari bankare në një bankë në BE. Përfituesi do të dëshironte të përfitonte paratë në EUR.


 

#
Ju dëshironi të transferoni 1000 PLN tek përfituesi që ka një llogari bankare në një bankë në BE. Përfituesi do të dëshironte të përfitonte paratë në EUR.

#
Ju dëshironi të transferoni 1000 EUR në llogarinë bankare të përfituesit në një bankë kanadeze. Përfituesi dëshiron të përfitojë paratë në EUR.

#
Ju dëshironi të transferoni 1000 GBP te përfituesi që ka një llogari bankare në një bankë në BE. Përfituesi do të dëshironte të përfitonte paratë në EUR.

#
Ju jeni duke këmbyer valutën: 50 000 PLN në EUR.

#
Ju jeni duke këmbyer valutën: 10 000 GBP në USD.