Sa është kosto e 10 transfertave në EUR?#
Transfertat në bankat e shteteve Europiane, ku monedha kombëtare është EUR kanë kosto mesatare rreth 0,15 EUR. Krahasoni çmimet për 10 transferta në EUR nga disa banka, kur tipi i transfertës është SEPA.
#
Transfertat në vendet, ku monedha kombëtare nuk është EUR mund të kushtojë nga 1 EUR deri në 100 EUR. Krahasoni çmimet për 10 transferta në EUR në shtetet e tjera me një sërë bankash.

Ku duhet të këmbej para kur kryej një transfertë?USD → EUR

 

#
Ju dëshironi të transferoni 1000 USD te përfituesi i cili ka një llogari bankare në një bankë në BE. Përfituesi do të dëshironte të përfitonte paratë në EUR.


 

PLN → EUR

 

#
Ju dëshironi të transferoni 1000 PLN tek përfituesi që ka një llogari bankare në një bankë në BE. Përfituesi do të dëshironte të përfitonte paratë në EUR.

CAD → EUR

 

#
Ju dëshironi të transferoni 1000 EUR në llogarinë bankare të përfituesit në një bankë kanadeze. Përfituesi dëshiron të përfitojë paratë në EUR.

GBP → EUR

 

#
Ju dëshironi të transferoni 1000 GBP te përfituesi që ka një llogari bankare në një bankë në BE. Përfituesi do të dëshironte të përfitonte paratë në EUR.

PLN → EUR

 

#
Ju jeni duke këmbyer monedhën: 50 000 PLN në EUR.

GBP → USD

 

#
Ju jeni duke këmbyer monedhën: 10 000 GBP në USD.