Tarifat për mbledhjen e pagesave me karta pagesash

Qarkullimi i 30 ditëve të fundit Numri i veprimeve në 30 ditët e fundit Karta e pagesave e lëshuar në BE Karta e pagesave e lëshuar jashtë BE Minimumi
0 - 50 transaksione 0 - 2 500 EUR 1,45 % 2,90 % 0,15 EUR
51 - 150 transaksione 2501 - 7 500 EUR 1,40 % 2,80 % 0,15 EUR
151 - 250 transaksione 7501 - 12 500 EUR 1,35 % 2,70 % 0,15 EUR
251 - 500 transaksione 12 501 - 25 000 EUR 1,30 % 2,60 % 0,15 EUR
501 - 750 transaksione 25 001 - 37 500 EUR 1,25 % 2,50 % 0,15 EUR
>750 transaksione >37 500 EUR Siguruam një ofertë speciale, ju lutemi Kontaktoni Shërbimin e Kujdesit ndaj Klientit
Numri i transaksioneve gjatë 30 ditëve Qarkullimi gjatë 30 ditëve të fundit Kartat e lëshuara në BE Kartat e lëshuara jashtë BEC Tarifa minimale
0 - 50 transaksione 0 - 2 500 EUR 2,90 % 5,80 % 0,15 EUR
51 - 150 transaksion 2501 - 7 500 EUR 2,80 % 5,60 % 0,15 EUR
151 - 250 transaksion 7501 - 12500 EUR 2,70 % 5,40 % 0,15 EUR
251 - 500 transaksion 12 501 - 25 000 EUR 2,60 % 5,20 % 0,15 EUR
501 - 750 transaksion 25 001 - 37 500 EUR 2,50 % 5,00 % 0,15 EUR
>750 transaksion >37 500 EUR Ofrohet një ofertë individuale, kontaktoni kujdesin ndaj klientit

Tarifa të tjera

Shërbimi Tarifa
Tarifa e aktivizimit të shërbimit  
(valutat e vlefshme: EUR, USD, RUB)
0,00 EUR
Tarifat për rimbursimin e parave me kërkesë të klientit 0,00 EUR, nëse rimbursimi kryhet në të njëjtën ditë deri në mesnatë
0,50 EUR, nëse rimbursimi kryhet në ditën pasardhëse
Përpunimi i Chargeback 30,00 EUR

Vëmendje! Çdo pagesë e përfituar rezervohet kur pranoni pagesa me kartë: 100% - për tre ditë dhe 5% - për tre muaj. Në varësi të tipit të projektit, një term dhe përqindje tjetër mund të zbatohet për shumën e rezervuar.