Mbledhja e pagesave në Kroaci

# Tarifa e komisionit përbëhet nga një tarifë komisioni e ngarkuar nga një bankë ose sistem dhe një tarifë komisioni Paysera.

Shërbimi i inicimit të pagesës (PIS)

Tipi i pagesës Përshkrimi Përqindja Tarifë minimale Tarifë maksimale Tarifë fikse

UniCredit Bank shërbimi i inicimit të Pagesës
Pagesa kreditohet gjatë ditëve të punës prej orës 8:00, 13:00 dhe 17:00 (UTC + 2)
Më shumë informacion...
0,00 % - 0,00 EUR -

Shërbimi Bank Link dhe Metodat e Pagesave të Tjera

Tipi i pagesës Përshkrimi Përqindja Tarifë minimale Tarifë maksimale Tarifë fikse

Shërbimi Paysera Bank Link
Nuk ka rezervim pagese.
Tarifa do t'i kthehet klintit Paysera si cashback për blerjen.

Pagesa kreditohet brenda 1 min.
1,0 % - 0,50 EUR -