Tarifat për mbledhjen e pagesave përmes e-banking, ose sistemeve të tjera

# Tarifa e komisionit totale përbëhet nga tarifa e komisionit të bankës, ose sistemit dhe tarifës së komisionit të Paysera.

Metodat e pagesës shfaqen sipas shtetit

+

tarifa e sistemit Paysera

Numri i veprimeve 30 ditët e fundit Qarkullimi i 30 ditëve të fundit Përqindja Minimum
0 - 50 transaksione 0 - 2 500 EUR 5 % 0.41 EUR
51 - 150 transaksione 2501 - 7 500 EUR 4.6 % 0.41 EUR
151 - 250 transaksione 7501 - 12 500 EUR 4.2 % 0.41 EUR
251 - 500 transaksione 12 501 - 25 000 EUR 4 % 0.41 EUR
501 - 750 transaksione 25 001 - 37 500 EUR 3.8 % 0.41 EUR
>750 transaksione >37 500 EUR Ofertë speciale, ju lutem kontaktoni Shërbimin e Kujdesit ndaj Klientit

Informacion plotësues

  • Çmimi individual mund të zbatohet për mallrat, ose shërbimet me rrezik të lartë.
  • Tarifa e komisionit llogaritet në qindarka, duke u rrumbullakosur lart.
  • Nëse një person ka disa projekte të kategorive të ndryshme, çmimi aplikohet për secilin projekt më vete, por qarkullimi dhe numri i veprimeve llogariten për të gjitha projektet së bashku.
  • Rimbursimet e parave në llogarinë e paguesit varen nga banka e paguesit. Shikoni tarifat e transfertave në euro dhemonedha të tjera. (tarifa për kreditimin e fondeve nuk kthehet).
  • Për tregtarët nga Kosova një tarifë komisioni prej 1% aplikohet për të gjitha bankat për Paysera Banklink dhe PIS.