+

Numri i veprimeve 30 ditët e fundit Qarkullimi i 30 ditëve të fundit Përqindja Minimum
0 - 50 transaksione 0 - 2 500 EUR 5 % 0.41 EUR
51 - 150 transaksione 2501 - 7 500 EUR 4.6 % 0.41 EUR
151 - 250 transaksione 7501 - 12 500 EUR 4.2 % 0.41 EUR
251 - 500 transaksione 12 501 - 25 000 EUR 4 % 0.41 EUR
501 - 750 transaksione 25 001 - 37 500 EUR 3.8 % 0.41 EUR
>750 transaksione >37 500 EUR Ofrohet një ofertë speciale,ju lutem kontaktoni Qendrën e Shërbimit të Klientit

Informacion plotësues

  • Çmimi individual mund të zbatohet për mallrat ose shërbimet me rrezik të lartë.
  • Tarifa e komisionit llogaritet në cent, duke u rrumbullakosur lart.
  • Nëse një person ka disa projekte të kategorive të ndryshme, çmimi zbatohet për secilin projekt veç e veç, por qarkullimi dhe numri i veprimeve llogariten për të gjitha projektet së bashku.
  • Rimbursimet e parave në llogarinë e paguesit varen nga banka e paguesit. Shikoni tarifat e transfertave në euro dhe valuta të tjera.(tarifa për kreditimin e fondeve nuk kthehet).