Mbledhja e pagesave në Lituani

# Tarifa e komisionit përbëhet nga një tarifë komisioni e ngarkuar nga një bankë ose sistem dhe një tarifë komisioni Paysera.

Shërbimi i inicimit të pagesës (PIS)

-
Tipi i pagesës Përshkrimi Përqindja Tarifë minimale Tarifë maksimale Tarifë fikse

Swedbank Shërbimi i inicimit të pagesës
Pagesa kreditohet në 3-5 min. (në raste të rralla deri në 30 min.*)
Më shumë informacion...
0.00 % 0.00 EUR -

SEB Shërbimi i inicimit të pagesës
Pagesa kreditohet në 3-5 min. (në raste të rralla deri në 30 min.*)
Më shumë informacion...
0.00 % - 0.00 EUR -

Luminor Shërbimi i inicimit të pagesës
Pagesa kreditohet në 30 min. (në raste të rralla deri në 1 ditë pune*)
Më shumë informacion...
0.00 % - 0.00 EUR -

Citadele Shërbimi i inicimit të pagesës
Pagesa kreditohet në 3-5 min. (në raste të rralla nga 2 orë deri në 1 DP**)
Më shumë informacion...
0.00 % - 0.00 EUR -

Šiaulių banko Shërbimi i inicimit të pagesës
Pagesa kreditohet në 3-5 min. (në raste të rralla deri në 60 min.*)
Më shumë informacion...
0.00 % - 0.00 EUR -

Urbo bankas Shërbimi i inicimit të pagesës
Pagesa kreditohet në 3-5 min. (në raste të rralla nga 2 orë deri në 1 BD**)
Më shumë informacion...
0.00 % - 0.00 EUR -

Unionet e kreditit Lituanez Shërbimi i inicimit të pagesës
Pagesa kreditohet në 3-5 min. (në raste të rralla deri në 30 min.*)
Më shumë informacion...
0.00 % - 0.00 EUR -

Revolut shërbimi i inicimit të pagesës
Pagesa kreditohet në 3-5 min. (në raste të rralla deri në 1 DP)
Më shumë informacion...
0.00 % - 0.00 EUR -

* Nëse një pagesë e automatizuar PIS dështon për shkak të problemeve teknike në Paysera ose të bankës ë zgjedhur, paguesi do të pajiset me udhëzime për të kryer pagesën.

** Nëse një pagesë e automatizuar PIS dështon për shkak të bankës së zgjedhur që kryen pagesa vetëm në orë të caktuara ose për shkak të problemeve teknike në Paysera, paguesi do të pajiset me udhëzime për të kryer pagesën.
Meqenëse pagesa do të kryhet midis llogarive në banka të ndryshme, ato do të kreditohen në ditët e punës (pagesa të tilla kreditohen 5 herë në ditë pune nga ora 09:00 deri në 17:40).

Shërbimi Bank Link

Tipi i pagesës Përshkrimi Përqindja Tarifë minimale Tarifë maksimale Tarifë fikse

SHërbimi Paysera Bank Link
Nuk ka rezervim pagese.
Tarifa do t'i kthehet klientit Paysera si një cashback për blerjen.

Pagesat kreditohen në 1 min.
1.0 % - 0.50 EUR -

SEB shërbimi Bank Link
Nuk ka rezervim pagese.
Pagesa kreditohet në 3-5 min.
1.3 % 0.14 EUR 0.75 EUR -

Luminor  shërbimi Bank Link
Nuk ka rezervim pagese.
Pagesa kreditohet në 3-5 min.
3.0 % 0.06 EUR  4.34 EUR -

Šiaulių bankas  shërbimi Bank Link
Nuk ka rezervim të pagese.
Pagesa kreditohet në 3-5 min.
3.0 % 0.06 EUR 4.34 EUR -

Urbo bankas  shërbimi Bank Link
Nuk ka rezervim pagese.
Pagesa kreditohet në 3-5 min.
3.0 % 0.06 EUR 4.34 EUR -

Citadele  shërbimi Bank Link
Nuk ka rezervim pagese.
Pagesa kreditohet në 3-5 min.
3.0 % 0.06 EUR 4.34 EUR -

Sindikatat Lituaneze  shërbimi Bank Link
Rezervim pagese - 48 orë
Pagesa kreditohet në 3-5 min.
3.0 % - 1.45 EUR -

Metodat e tjera të pagesës

Tipi i pagesës Përshkrimi Përqindja Tarifa minimale Tarifa maksimale Tarifa fikse

Financim i Përgjithshëm i blerje me qira online
Rezervim pagese - 24 orë
Pagesa kreditohet në 1 orë
- - - -

Inbank Lizingas
Rezervim pagese - 24 orë
Pagesa kreditohet në 1 orë
- - - -

MOKI3
Rezervim pagese - 24 orë
Pagesa kreditohet në 1 orë
2.5 % - - -

Perlas Pagesa në cash
Rezervim pagese - 24 orë
Pagesa kreditohet dy herë në një ditë pune: në 12:30 dhe 01:30
- - - -

Pagesa në cash në një bankë
Rezervim pagese - 24 orë
Pagesa kreditohet nga 30 min. deri në 1 BD
- - - 0.29 EUR