Tarifat e transfertave në euro (EUR)

Paysera është pjesë e Single Euro Payments Area (SEPA) dhe anëtar i SEPA Instant që mundëson ekzekutimin e transfertave në moment.
Ju lutem vini re se koha në faqen web të Paysera shfaqet sipas zonës UTC+3 kohore.

Ka disa metoda për transfertat e parave në EUR, të cilat ndryshojnë sipas kohës dhe çmimit.

Transferta Eur (SEPA dhe SEPA Instant)

Transfertat instant në euro (SEPA Instant) ekzekutohen vetëm në shtetet e EEA (Zonës Ekonomike Europiane) dhe vetëm nëse banka përfituese është anëtare e sistemit SEPA Instant. Transfertat pranohen për ekzekutim 24/7/365 dhe kreditohet në llogarinë e përfituesit brenda 1 minute.

Transfertat (jo-urgjente) standarte në euro (SEPA) në vendet e EEA kryhen përmes sistemit SEPA duke përdorur një numër IBAN . Transfertat pranohen për ekzekutim I - V, 08:00 - 20:00 dhe kërkojnë deri një ditë pune për kreditimin në llogarinë e përfituesit. Një transfertë e ekzekutuar përpara orës 16:45 mbërrin tek përfituesi të njëjtën ditë pune.

Transfertat mund të kushtojnë më shumë, nëse banka përfituese nuk është e lidhur me sistemin SEPA.

Shteti dërgues Tarifa
SEPAshtetet, Shqipëria dhe Kosova 0,00 EUR për klientët privatë
3,00 EUR për klientët privatë në Kosovë
0,00 EUR për 50 transfertat e para në muaj dhe 0,29 EUR për çdo transfertë psuese, për vendet SEPA që nuk janë shtete anëtare të Eurozonës

0,29 EUR për bizneset në vendet SEPA
0,50 EUR për kompanitë Bullgare
3,00 EUR për bizneset në Kosovë dhe 1.00 EUR për bizneset në Shqipëri
0,50 EUR për kompanitë Rumune
Gjeorgji 7,00 EUR për klientë privatë dhe biznesi
Vende të tjera 0,29 EUR për klientët privatë për 5 transfertat e para në muaj dhe 0,50 EUR për çdo transfertë pasuese
1,00 EUR për bizneset
NB! Transfertat mbi 100 000 EUR kryhen si jo-urgjente. Informacione të mëtejshme rreth transfertave jo-urgjente mund t'i gjeni këtu.
NB! Nga 1 korriku 2024, komisioni për të gjitha transfertat SEPA dhe SEPA Instant do të rezervohet bashkë me shumën e transfertës dhe do të tarifohet në ditën e parë të muajit vijues.

Oraret e transfertave monetare

Dorëzuar për ekzekutim * Koha e përafërt e kreditimit në llogarinë e klientit
06:45 - 08:50 11:10
08:50 - 09:30 11:10
09:30 - 12:00 13:40
12:00 - 14:30 16:10
14:30 - 16:30 17:40
16:30 - 16:45 17:40
16:45 PM – 06:45 në ditën e ardhme të punës në 09:00

PËRJASHTIM: kur transferoni para gjatë ditëve zyrtare të punës në bankat e Lituanisë Citadele, Medicinos bankas, Šiaulių bankas, Lithuanian Credit Union, Vilnius credit, CSDL Registrar i llogarive personale, shërbimi Postar Lituaneze dhe Perlas, Banka Tregtare Europiane, General Financing, United Central Credit Union, LTL Credit Union, AB Mano Bankas, UAB PayRay, "Rato" Credit Union, Credit Union "Saulėgrąža" dhe Credit Union "Taupa" transfertat kryhen si më poshtë:

Dorëzuar për ekzekutim* Përafërsisht koha e kreditimit në llogarinë e klientit
08:00 -18:00. deri 15 min.
18:00 – 08:00 08:15

Transfertat ndërkombëtare në Euro jashtë BE dhe EEA

Transfertat ndërkombëtare në euro janë transferta në bankat të cilat nuk janë të lidhura me sistemin SEPA, përfshirë bankat jashtë EEA.

Nëse transferta ndërkombëtare në euro refuzohet, ka shumë mundësi që banka përfituese nuk është pjesëmarrëse në listën e TARGET2.

Shteti Banka përfituese Tarifë Pranuar për ekzekutim Mbërrin në bankën përfituese
Të gjitha shtetet TARGET2 pjesëmarrëse deri në 9,999.99 EUR – 7,00 EUR nga 10,000 EUR – 10,00 EUR (vetëm SHA)**

Pagesave hyrëse në llogarinë tuaj përmes sistemit TARGET2 u aplikohet një tarifë duke nisur nga 3,00 EUR.
I-V 08:00 - 17:50 deri në 3 ditë pune

*Shënim! Përpunimi i pagesës mund të zgjasë deri në 5 minuta.

** Bankat korrespondente mund të aplikojnë komisione mbi shumën e transferuar.

Transfertat në Euro (EUR) në Ukrainë

Lloji i dërguesit Banka pritëse Shteti dërgues Shteti pritës Tarifa Monedha Pranuar për ekzekutim Arrin banken/vendin pritës
Klientët privat Banka Private për transferta në EUR Në mbarë botën, përvec vendeve të ndaluaraMë shumë informacion... Ukrainë % nga shuma e tranferimit EUR 24/7/365 deri në 10 minuta

* për të gjithë bankat e tjera në Ukrainë (bëni transferta në UAH IBAN)

Euro (EUR) transferta në Kosovë

Tarifa për klientët individual Tarifa për klientët e biznesit Pranuar për ekzekutim Mbërrin në bankën përfituese
deri në 9999.99 EUR – 1,00 EUR
më shumë se 10,000 EUR – 3,00 EUR
deri në 9999.99 EUR –1,00 EUR
më shumë se 10,000 EUR – 5,00 EUR
I-V 08:00 - 17:00 UTC +2 deri në 2 ditë pune

Transferta EUR në Shqipëri

Shteti përfitues Banka përfituese Tarifë Pranuar për ekzekutim Mbërrin bankën përfituese
Shqipëri Intesa SanPaolo Bank Albania Falas I-VII 08:00 - 20:00 UTC +2 deri në 2 ditë pune
Shqipëri Tirana Bank (vetëm transferta të brendshme bankare) Falas I-VII 08:15 - 15:00 UTC +2 deri në 2 ditë pune
Shqipëri Credins Bank (vetëm transferta të brendshme bankare) 0.1 % të shumës – nga 3,00 deri në 25,00 EUR I-VII 08:30 - 16:00 UTC +2 deri në 2 ditë pune
Shqipëri Banka të tjera 0.1 % të shumës – nga 3,00 deri në 25,00 EUR I-VII 08:00 - 20:00 UTC +2 deri në 2 ditë pune
Aktualisht limiti maksimal për një transfertë DALËSE është 50,000 EUR.

Transferta në EUR për klientët e biznesit

Shumica e shërbimeve Paysera i ofrohen klientëve sipas vlerës së kostos. Transfertat e kryera nga kompanitë ndërkombëtare dhe ofruesit e shërbimeve të pagesave kërkojnë angazhim të lartë të burimeve njerëzore prandaj çmimi është më i lartë.

Shërbimi SEPA shtetet Kompanitë në Kosovë Kompanitë në Shqipëri Jo-SEPA shtetet Kompanitë ndërkombëtare* Ofruesit e shërbimit të pagesës
Transfertë SEPA 0,29 EUR 3,00 EUR 1,00 EUR 1,00 EUR 5,00 EUR 1,00 EUR
Transfertë në një bankë në Kosovë 7,00 EUR Të gjitha bankat
deri në 9,999.99 EUR – 1,00 EUR
më shumë 10,000 EUR – 5,00 EUR
10,00 EUR 10,00 EUR 35,00 EUR 35,00 EUR
Transferta ndërkombëtare (SWIFT) deri në 9,999.99 EUR – 7.00 EUR nga 10,000 EUR – 10.00 EUR deri në 9,999.99 EUR – 7.00 EUR nga 10,000 EUR – 10.00 EUR deri në 9,999.99 EUR – 7.00 EUR nga 10,000 EUR – 10.00 EUR 10,00 EUR 35,00 EUR 35,00 EUR
Kreditimi i transfertave SEPA Pa pagesë
Pagesave hyrëse të ekzekutuara përmes sistemit TARGET2 u aplikohen deri në 9,999.99 EUR – 3.00 EUR, nga 10,000 EUR – 4.00 EUR Më shumë informacion...
3,00 EUR
Pagesave hyrëse të ekzekutuara përmes sistemit TARGET2 deri në 9,999.99 EUR aplikohet – 3.00 EUR, nga 10,000 EUR – aplikohet 4.00 EUR Më shumë informacion...
1,00 EUR
Pagesave hyrëse të ekzekutuara përmes sistemit TARGET2 deri në 9,999.99 EUR aplikohet – 3.00 EUR, nga 10,000 EUR – aplikohet 4.00 EUR Më shumë informacion...
0.50 EUR 0,50 EUR 0,50 EUR
Kreditimi i transfertave ndërkombëtare deri në 9,999.99 EUR – 3.00 EUR, nga 10,000 EUR – 4.00 EUR deri në 9,999.99 EUR – 3.00 EUR nga 10,000 EUR – 4.00 EUR deri në 9,999.99 EUR – 3.00 EUR nga 10,000 EUR – 4.00 EUR deri në 9,999.99 EUR – 3.00 EUR nga 10,000 EUR – 4.00 EUR 4,00 EUR 4,00 EUR

* Një kompani ndërkombëtare është kompania që:

  • ushtron një veprimtari ekonomike aktuale në një mjedis ndërkombëtar, ose në territorin e disave shteteve, jo detyrimisht të kryej këtë aktivitet në vendin e regjistrimit, ose aktiviteti është i kufizuar sipas aktit themelues, ose sipas juridiksionit të atij vendi dhe (ose)
  • klienti është subjekt i lehtësimit tatimor të konsiderueshëm dhe (ose)
  • aktet ligjore nuk kërkojnë që këto subjekte të përgatisin dhe paraqesin pasqyra financiare, përfshirë raportet vjetore tek organet mbikëqyrëse.

** NLB Banka Prishtina, Turk Ekonomi Bankasi, ProCredit Bank, Banka Ekonomike, Raiffeisen Bank Kosovo, Banka Kombetare Tregtare, Ziraat Bankasi.

Kur kryeni një transfertë nga e-sistemi, lëshuesi i parave elektronike (Paysera) riblen e-paratë për vlerën nominale të tyre, pra riblen para elektronike në sistem për para standarde në një raport 1:1. Kështu, tarifat për transfertat e dhëna në tabelë janë në fakt tarifa për riblerjen e e-parave.

Shënim

  • Kujdes! Transferta në Rusi nuk ekzekutohen. Më shumë informacion >
  • Kujdes! Transferta në Bjellorusi nuk ekzekutohen. Më shumë informacion >
  • Transfertat në një bankë të huaj mund të zgjasin më gjatë, nëse transferta kryhet jashtë orareve të punës të bankës korrespondente. Në raste të tilla transferta do të ekzekutohet në ditën më të afërt të punës të bankës korrespondente.
  • Banka e përfituesit mund të aplikojë një tarifë për kreditimin e fondeve, kur transferta kryehet nga BE. Ne ju rekomandojmë të mësoni komisionet bankare që mund të aplikohen.
  • Banka e përfituesit mund të refuzojë të pranojë një transfertë nga një palë e tretë për shkak të rregullave/ligjeve të brendshme. Paysera nuk kompenson asnjë tarifë komisioni të zbritur nga shuma e rimbursuar nga banka e përfituesit.
  • Aplikohen tarifa të tjera për specifikimin e një transferte.

Tarifa të transfertave të tjera mund të aplikohen.