Tarifat për transfertat në valuta të tjera

Duke pasur një llogari Paysera, ju mund të kryeni transferta standarde (jo urgjente) dhe urgjente në varësi të valutës së zgjedhur.
Ju lutem vini re se ora në faqen web Paysera shfaqet sipas fashës kohore3 UTC +.

Çmimet dhe kushtet e transfertave standarde sipas valutaveDy tarifa të ndryshme komisionesh mund të aplikohen për transfertat në të njëjtën valutë: lokale dhe standarde.
Lokale - tarifat e aplikuara në një vend të caktuar për rezidentët e vendit (ose përdoruesit të cilët kanë një llogari në të paktën një bankë të vendit).
Standarde - tarifat për të gjithë përdoruesit e tjerë të Paysera tek të cilët nuk aplikohet tarifa Lokale.Dy metoda të ndryshme të tarifimit të pagesës mund të aplikohen për transfertat: SHA, ose OUR.
SHA paguesi paguan të gjitha tarifat e aplikuara për një transfertë të tillë, ndërsa tarifat e aplikuara nga bankat e tjera paguhen nga përfituesi (në disa raste përfituesi mund të përfitojë një shumë më të vogël).
OUR - paguesi (ju) paguan të gjitha tarifat e aplikuara për transfertën, përfshirë tarifat e ngarkuara nga bankat e tjera. Nëse shuma e paguar nuk i mbulon të gjitha tarifat e aplikuara nga banka korrespondente dhe banka e përfituesit, shuma e munguar nevojitet të plotësohet. Tarifat e bankave të tjera mund të zbriten nga shuma e transferuar (zakonisht në rast të transfertave në USD).

Në të gjitha valutat e pranuara midis përdoruesve të Paysera

Shteti përfitues Banka përfituese Tarifë standarde Kompanitë ndërkombëtare1 Ofruesi i shërbimit të pagesave Mbërrin te banka përfituese
SEPA dhe Shqipëri dhe Kosovë Paysera Falas + 1.00 EUR tek çmimi i përgjithshëm + 0.15 EUR tek çmimi i përgjithshëm Menjëherë
Shtetet e tjera Paysera 0.00 EUR për 50 transfertat e para brenda një muaji dhe 0.10 EUR për çdo transfertë më pas + 1.00 EUR tek çmimi i përgjithshëm + 0.15 EUR tek çmimi i përgjithshëm Menjëherë

Tarifa të tjera për transfertën e parave në të gjitha valutat e përfshira

Shërbim Kompanitë ndërkombëtare1 Ofruesit e shërbimit të pagesave
Transferta ndërkombëtare (SWIFT) + 30.00 EUR i shtohen çmimit të përgjithshëm + 5.00 EUR i shtohen çmimit të përgjithshëm

Dollari amerikan (USD)

Shteti pritës Shteti dërgues Banka pritëse Tarifa standarte Pranuar për ekzekutim Arrin bankën pritëse
Poloni Të gjithë shtetet4. 7 Të gjitha bankat EUR I-V 8 AM – 5 PM from 1 h up to 1 BD
SHBA* Të gjithë shtetet5. 6 Të gjitha bankat
Limiti i transfertës: 100,000.00
EUR3 I-V 8 AM – 7:15 PM nga 1 në 3 BD
EEA + GB ** Të gjithë shtetet4. 7 Të gjitha bankat
Limiti i transfertës: 100,000.00
EUR3 I-V 8 AM – 5 PM nga 1 në 3 BD

** Shqipëri, Andorrë, Austri, Azerbajxhan, Bahrejn, Belgjikë, Bullgari, Kroaci, Mali i Zi, Çeki, Qipro, Danimarkë, Estoni, Finlandë, Francë, Greqi, Gjeorgji, Spanjë, Holandë, Irlandë, Islandë, Izrael, Lituani, Lihtenshtajn, Luksemborg, Letoni, Mqedoni, Maltë, Moldavi, Monako, Gjermani, Norvegji, Portugali, Rumani, San Marino, Sllovaki, Slloveni, Zvicër, Suedi, Hungari, Mbretëria e Bashkuar, Itali

* Para kryerjes së një transferte ju lutemi kontrolloni, nëse banka përfituese mund të pranojë pagesat ACH Network. Në rast të kundërt transferta do t'ju kthehet.

Kujdes! Pagesat në këtë monedhë janë transferta ndërkombëtare (të tipit SHA) dhe tarifa të tjera mund të ngarkohen ndaj dërguesit, ashtu edhe ndaj përfituesit.

Dollari amerikan (USD) (transfertë urgjente)

Shteti përfitues Shteti dërgues Banka përfituese Tarifa standarte Tarifa lokale Pranuar për ekzekutim Arrin bankën përfituese
Shtetet e BE Të gjitha shtetet4, 7 Të gjitha bankat
Limitet e transfertës: 100 000
15.00 EUR3 15.00 EUR3 I-V, 08:00 - 17:00 deri në 1 ditë pune

Sterlina Paundi Britanik (GBP)

Shteti përfitues Shteti dërgues Banka përfituese Tarifë standarde Pranohet për ekzekutim Arrin bankën përfituese
Britania e Madhe Të gjitha shtetet4, 7 Të gjitha bankat
Limiti i transfertës: 100 000
deri 9,999.99 GBP – 1.50 EUR
nga 10,000 GBP – 10.00 EUR3
I-V, 08:00 - 17:00 nga 1 në 3 ditë pune
Të gjithë shtetet5, 6|
Gjeorgji Të gjitha bankat 10 EUR3 I-V, 8 AM - 7:45 PM nga 1 në 3 BD
Shtetet e BE Të gjitha shtetet4, 7 Të gjitha bankat
Limitet e transfertës: 100 000
15.00 EUR3 I-V, 08:00 - 17:00 nga 1 në 3 ditë pune
Poloni Të gjitha shtetet4, 7 Të gjitha bankat 15.00 EUR3 I-V, 08:00 - 17:00 nga 1 orë, deri në 1 ditë pune

Złoty e Polonisë (PLN)

Shteti përfitues Shteti dërgues Banka përfituese Tarifë standarde Tarifë lokale Pranuar për ekzekutim Arrin te banka përfituese
Poloni Të gjitha shtetet4, 7 Të gjitha bankat 2.70 PLN3 2.70 PLN3 I-V, 08:00 - 17:00 Alior, BGZ BNP Paribas, Santander Bank Polska, ING Bank, Inteligo, Millennium, PKO BP, Pekao SA, Raiffeisen Polbank, T-mobile Slugi Bankowe – deri në 30 minuta2
Bankat e tjera – deri në 1 ditë pune2

Krone norvegjeze (NOK)

Përkohësisht të pavlefshme
Shteti përfitues Shteti dërgues Banka përfituese Tarifë standarde Pranuar për ekzekutim Arrin bankën përfituese
Norvegji Të gjitha shtetet5, 6 Të gjitha bankat 1.50 EUR3 I-V, 08:00 - 14:55 deri në 1 ditë pune

Krona Suedeze (SEK)

Përkohësisht të pavlefshme
Shteti përfitues Shteti dërgues Banka përfituese Tarifë standarde Pranuar për ekzekutim Arrin bankën përfituese
Suedi Të gjitha shtetet5, 6 Të gjitha bankat 1.50 EUR3 I-V, 08:00 - 15:30 nga 2 deri në 3 ditë pune

Korona Daneze (DKK)

Përkohësisht të pavlefshme
Shteti përfitues Shteti dërgues Banka përfituese Tarifë standarde Pranuar për ekzekutim Arrin bankën përfituese
Danimarkë Të gjitha shtetet5, 6 Të gjitha bankat 1.50 EUR3 I-V, 08:00 - 15:30 nga 2 deri në 3 ditë pune

Leva Bullgare (BGN)

Shteti përfitues Banka përfituese Tarifë standarde Tarifë lokale Pranuar për ekzekutim Arrin bankën përfituese
Bullgari Allianz Bank 2.00 BGN3  3 I-V, 08:00 - 20:00 deri në 30 minuta2
Bullgari Postbank 2.00 BGN3 1.00 BGN3 I-V, 08:00 - 20:00 deri në 30 minuta2
Bullgari Banka të tjera 2.00 BGN3  3 I-V, 08:00 - 19:00* deri në 1 ditë pune

* Të gjitha transfertat dalëse në BGN ekzekutohen me Postbank, deri në orën 19:00.

Leu rumun (RON) – për klientët që kanë një numër IBAN rumun llogarie

Shteti përfitues Banka Tarifa standarde Tarifa lokale Pranuar për ekzekutim Arrin bankën përfituese
Rumani Libra Internet Bank 1.00 RON3 1.00 RON3 I-V, 08:00 - 20:00 deri në 1 ditë pune
Rumani Bankat e tjera deri në 49 999 RON – 3.00 RON3 deri në 49 999 RON – 3.00 RON3 I-VI, 08:00 - 15:00 deri në 1 ditë pune

E rëndësishme! Transfertat bankare në monedhën RON mund të kryhen vetëm nga klientët me numër IBAN llogarie për valutën RON. Llogaritë me numra RO IBAN caktohen automatikisht për qytetarët rumunë, ndërsa klientët individ nga çdo vend dhe klientët e biznesit nga Rumania, Bullgaria dhe Hungaria mund të aplikojnë për llogari me numër RO IBAN duke kontaktuar Shërbimin e Kujdesit ndaj Klientit Paysera. Transfertat midis llogarive Paysera mund të kryhen nga të gjithë klientët në çdo monedhë të pranuar.

Koruna Çeke (CZK)

Shteti përfitues Shteti dërgues Banka përfituese Tarifë standarde Pranuar për ekzekutim Arrin në bankën përfituese
Republika Çeke Të gjitha shtetet5, 6 Të gjitha bankat 1.50 EUR3 I-V, 08:00 - 10:30 në 1 ditë pune

Lari Gjeorgjian (GEL)

Shteti përfitues Banka përfituese Tarifë standarde Tarifë lokale Pranuar për ekzekutim Arrin bankën përfituese
Gjeorgji LibertyBank deri në 29,999 GEL – 1.00 GEL3
nga 30,000 GEL – 2.00 GEL3
Falas I-V, 08:00 - 17:00 (GMT +4) deri në 1 ditë pune
Gjeorgji Bankat tjera 0 - 9,999 GEL - 0,50 GEL;
10,000 GEL - 29,999 GEL - 1,00 GEL3
> 30,000 GEL - 2,00 GEL3
Falas I–V, 10 AM – 5:45 PM (GMT +4) I–V – up to 10 minutes; VI–VII – up to 1 BD

Dollari Australian (AUD)

Shteti përfitues Shteti dërgues Banka përfituese Tarifë standarde Tarifë lokale Pranuar për ekzekutim Arrin bankën përfituese
Australi Të gjitha shtetet5, 6 Të gjitha bankat 15.00 EUR3 15.00 EUR3 I-V, 08:00 - 15:30 nga 2 në 3 ditë pune

Jeni Japonez (JPY)

Përkohësisht të pavlefshme

Shteti përfitues Shteti dërgues Banka përfituese Tarifë standarde Tarifë lokale Pranuar për ekzekutim Arrin bankën përfituese
Japoni Të gjitha shtetet5, 6 Të gjitha bankat deri në 9,999.99 EUR – 7.00 EUR
nga 10,000 EUR – 10.00 EUR 3
7.00 EUR3 I-V, 08:00 - 15:30 PM nga 2 në 3 ditë pune

Kufiri maksimal për transfertat dalëse është 1,000,000 JPY.

Dollari kanadez (CAD) 

Shteti përfitues Shteti dërgues Banka përfituese Tarifë standarte Tarifë lokale Pranuar për ekzekutim Arrin bankën përfituese
Kanada Të gjitha shtetet5, 6 Të gjitha bankat
Limiti i pagesës: 25 000 CAD
deri në 9,999.99 EUR – 7.00 EUR
nga 10,000 EUR – 10.00 EUR 3
7.00 EUR3 I-V, 08:00 - 17:00 nga 2 në 3 ditë pune

Franga Zvicerane (CHF)

Shteti përfitues Shteti dërgues Banka përfituese Tarifë standarde Tarifë lokale Pranuar për ekzekutim Arrin bankën përfituese
Poloni Të gjitha shtetet4, 7 Të gjitha bankat 15.00 EUR 15.00 EUR I-V, 08:00 - 17:00 nga 1 orë, deri në 1 ditë pune
Zvicër,
Shtetet e BE
Të gjitha shtetet4, 7 Të gjitha bankat
Limitet e transfertës: 100 000
15.00 EUR3 15.00 EUR3 I-V, 08:00 - 17:00 nga 1 në 3 ditë pune

Dollari i Hong Kongut (HKD) 

Shteti përfitues Shteti dërgues Banka përfituese Tarifë standarde Tarifë lokale Pranuar për ekzekutim Arrin bankën përfituese
Hong Kong Të gjitha shtetet5, 6 Të gjitha bankat 15.00 EUR3 15.00 EUR3 I-V, 08:00 - 15:30 nga 2 deri 3 ditë pune

Rupia Indiane (INR) 

Shteti përfitues Shteti dërgues Banka përfituese Tarifë standarde Tarifë lokale Pranuar për ekzekutim Arrin bankën përfituese
Indi Të gjitha shtetet5, 6 Të gjitha bankat 15.00 EUR3 15.00 EUR3 I-V, 08:00 - 15:30 nga 2 deri në 3 ditë pune

Peso Meksikane (MXN)

Shteti përfitues Shteti dërgues Banka përfituese Tarifë standarde Tarifë lokale Pranuar për ekzekutim Arrin bankën përfituese
Meksikë Të gjitha shtetet5, 6 Të gjitha bankat 15.00 EUR3 15.00 EUR3 I-V, 08:00 - 15:30 nga 2 deri në 3 ditë pune

Dollar i Singaporit (SGD)

Vendi i përfituesit Vendi dërgues Banka përfituese Tarifë standarde Tarifë lokale Pranuar për ekzekutim Arrin bankën përfituese
Singapori Të gjitha vendet5, 6 Të gjitha bankat deri në 9,999.99 EUR – 7.00 EUR
nga 10,000 EUR – 10.00 EUR 3
7.00 EUR3 I-V, 08:00 - 15:30 nga 2 në 3 BD

Lek shqiptar (ALL)

Vendi përfitues Banka përfituese Komision Pranuar për ekzekutim Arrin bankën përfituese
Shqipëri Intesa SanPaolo bank Albania Falas I-VII 08:00 - 20:00 GMT +2 deri në 30 minuta (I-VII 08:00 - 20:00 GMT +2)
Shqipëri Tirana Bank (Vetëm transferta të brendshme bankare) Falas I-VII 08:15 - 15:00 GMT +2 deri në 30 minuta
Shqipëri Credins Bank (Vetëm transferta të brendshme bankare) TRANSFERTË DALËSE: deri në 20,000 ALL - 0 ALL.
TRANSFERTË DALËSE: mbi 20,000 ALL deri në 1,499,999 ALL - 250.00 ALL.
TRANSFERTË DALËSE: nga 1,500,000 ALL e mëtej- 750.00 ALL.3
I-VII 08:30 - 16:00 GMT +2 deri në 30 minuta
Shqipëri Banka të tjera në Shqipëri TRANSFERTË DALËSE: deri në 20,000 ALL - 0 ALL.
TRANSFERTË DALËSE: mbi 20,000 ALL deri në 1,499,999 ALL - 250.00 ALL.
TRANSFERTË DALËSE: nga 1,500,000 ALL e mëtej- 750.00 ALL.3
I-VII 08:00 - 20:00 GMT +2 deri në 3 ditë pune
* Aktualisht limiti maksimal për një transfertë DALËSE është 50,000 EUR.

Shqipëri (USD)

Shteti përfitues Banka përfituese Tarifa Pranuar për ekzekutim Arrin në bankën përfituese
Shqipëri Tirana Bank (Vetëm transferta të brendshme bankare) Falas I-VII 08:15 - 15:00 GMT +2 deri në 30 minuta

China (CNY)

Recipient country Sender country Recipient bank Standard fee Accepted for execution Reaches the recipient bank
China All countries5, 6 All banks 15.00 EUR3 I–V, 8 AM – 4:30 PM up to 1 BD

Turkey (TRY)

Recipient country Sender country Recipient bank Standard fee Accepted for execution Reaches the recipient bank
Turkey All countries5, 6 All banks 5.00 EUR3 I–V, 8 AM – 4:30 PM up to 1 BD

1 Kompania ndërkombëtare është një kompani e cila:

  • kryen një aktivitet ekonomik aktual në një mjedis ndërkombëtar, ose në territorin e disa vendeve, megjithëse nuk kryen një veprimtari të tillë në vendin e regjistrimit, ose aktiviteti është i kufizuar nën dokumentet themeluese, ose nga autoritetet e atij vendi dhe (ose)
  • klienti i nënshtrohet lehtësirave tatimore të konsiderueshme dhe (ose)
  • aktet ligjore nuk kërkojnë që entitet të tilla të përgatisin dhe dorëzojnë pasqyra financiare përfshirë raportet vjetore financiare tek institucionet mbikëqyrëse.

2 Në rast të një fluksi transfertash, transferta juaj mund të zgjasë më gjatë, por jo më gjatë se deri në 12 mesnatë të ditës tjetër të punës.

3 Tarifa e komisionit zbritet sipas monedhës së transfertës, sipas kursit të këmbimit të asaj dite.

4 Të gjitha vendet me përjashtim të: Afganistan, Bahamas, Barbados, Botsvana, Kamboxhia, Kongo, Kubë, Gana, Guinea-Bissau, Haiti, Irak, Xhamaika, Lebanon, Libi, Mauritius, Mongoli, Myanmar, Nikaragua, Korea Veriut, Pakistan, Panama, Somali, Sudani Jugor, Sudan, Siri, Trinidad dhe Tobago, Uganda, Vanuatu, Venezuela, Jemen, Zimbabve.

5 Me përjashtim të ofruesve të shërbimeve të pagesave dhe dërguesve në këto vende: Afganistan, Algjeri, Samoa Amerikane, Bjellorusi, Belize, Bosnje dhe Herzegovina, Botsvana, Kamboxhia, Çad, Komoret, Kongo, Kubë, Republika Dominikane, DR Kongo, Ekuador, Egjipt, Etiopi, Guinea Ekuatoriale, Gana, Guam, Guatemal, Guernsei, Guinea, Guyana, Haiti, Iran, Irak , Bregu i Fildishtë, Kenia, Laos, Liban, Liberi, Libi, Moldavi, Birmani, Niger, Nigeri, Korea e Veriut, Palestinë, Panama, Rusi, Ruanda, Samoa, Arabi Saudite, Serbi, Somali, Korea e Jugut, Sudani i Jugut, Sudan, Siri, Trinidad dhe Tobago, Tunizi, Turqi, Uganda, Ukrainë, Vanuatu, Venezuel, Ishujt e Virgjër (SH.B.A.), Sahara Perëndimore, Jemen, Zimbabve.

6 Me përjashtim të kompanive që kryejnë aktivitetet e mëposhtme: marketing në shumë nivele, organizim dhe ekzekutim i llotarive dhe lojërave të fatit, tregtia e armëve dhe municioneve, aktiviteti farmaceutik, tregtimi i mallrave luksoze, tregtia e antikave, vepra arti, artikuj numizmatikë, gurë të çmuar, ose metale të zeza, me ngjyra dhe të fisshme (të rralla) me përbërje të këtyre metaleve, bamirësi dhe mbështetje, tregtia me shumicë e pijeve alkoolike dhe produkteve, produktet e duhanit, shitja e cigareve elektronike, juristët e falimentuar, shërbimet psikologjike, institucion financiar, ose i pagesave, energjia nukleare, argëtime për të rritur, 24/7 kompanitë teknologjike mbështetëse në distancë.

7 Me përjashtim të kompanive që kryejnë aktivitetet e mëposhtme: tregtia me shumicë e pijeve alkoolike dhe produkteve, tregtia e armëve dhe municioneve, shitjen e cigareve elektronike, argëtim për të rritur, organizim dhe ekzekutim të llotarive dhe lojërave të fatit, valutat kripto/virtuale.


Kur kryeni një transfertë nga e-sistemi, lëshuesi i parasë elektronike (Paysera) riblen paratë elektronike për vlerën nominale të tyre, pra riblen para elektronike në sistem për para standarde në një raport 1:1. Kështu, tarifat për transfertat e dhëna në tabelë janë në fakt tarifa për riblerjen e parave elektronike.

Shënim

  • Transfertat në një bankë të huaj mund të zgjasin më shumë, nëse transferta e kryer jashtë orarit të punës të bankës korrespondente. Në një rast të tillë transferta do të bëhet në ditën më të afërt të punës të bankës korrespondente.
  • Banka e përfituesit mund të aplikojë një tarifë për kreditimin e fondeve, kur transferta kryhet nga BE. Ne ju rekomandojmë të mësoni se cilat tarifa bankare mund të aplikohen.
  • Banka e përfituesit mund të refuzojë të pranojë një transfertë nga një palë e tretë për shkak të rregullave/urdhërave të brendshme. Paysera nuk kompenson asnjë tarifë komisioni të zbritur nga shuma e rimbursuar nga banka e përfituesit.
  • Për specifikimin e një transferte aplikohen tarifa të tjera.

Komisione të tjera për transfertat mund të aplikohen gjithashtu.