Tarifat për transfertat në valuta të tjera

Duke pasur një llogari Paysera, ju mund të kryeni transferta standarde (jo urgjente) dhe urgjente në varësi të valutës së zgjedhur.
Ju lutem vini re se ora në faqen e ueb Paysera shfaqet sipas zonës kohore3 UTC +.

Çmimet dhe kushtet e transfertave standarde sipas valutaveDy tarifa të ndryshme komisionesh mund të aplikohen për transfertat në të njëjtën valutë: lokale dhe standarde.
Lokale - tarifat e aplikuara në një vend të caktuar, për rezidentët e vendit (ose përdoruesit të cilët kanë një llogari në të paktën një bankë të vendit).
Standarde - tarifat për të gjithë përdoruesit e tjerë të Paysera tek të cilët nuk aplikohet tarifa Lokale.Dy metoda të ndryshme të tarifimit të pagesës mund të aplikohen për transfertat: SHA or OUR.
SHApaguesi (ju) paguan të gjitha tarifat e aplikuara për një transfertë të tillë, ndërsa tarifat e aplikuara nga bankat e tjera paguhen nga përfituesi (në disa raste përfituesi thjesht mund të marrë një shumë më të vogël).
OUR-paguesi (ju) paguan të gjitha tarifat e aplikuara për transfertën, përfshirë tarifat e ngarkuara nga bankat e tjera. Nëse shuma e paguar nuk i mbulon të gjitha tarifat e aplikuara nga banka korrespondente dhe banka e përfituesit, shuma e munguar duhet të plotësohet. Tarifat e vendosura të bankave të tjera mund të zbriten nga shuma e transferuar (zakonisht në rast të transfertave në USD).>

Në të gjitha valutat e pranuara midis përdoruesve të Paysera

Vendi pranues Banka pranuese Tarifë standarde Kompanitë ndërkombëtare1 Ofruesi i shërbimit të pagesave Arrin bankën pranuese
SEPA vendet Shqipëri dhe Kosova Paysera Pa pagesë + 1,00 EUR tek çmimi i përgjithshëm + 0,15 EUR tek çmimi i përgjithshëm Menjëherë
Vendet e tjera Paysera 0,00 EUR për 50 transfertat e para në një muaj, dhe 0,10 EUR për çdo transfertë më pas + 1,00 EUR tek çmimi i përgjithshëm + 0,15 EUR tek çmimi i përgjithshëm Menjëherë

Tarifa të tjera për transfertën e parave në të gjitha valutat e përfshira

Shërbim Kompanitë ndërkombëtare1 Ofruesit e shërbimit të pagesave
Transferta ndërkombëtare (SWIFT) + 30,00 EUR te çmimi i përgjithshëm + 5,00 EUR te çmimi i përgjithshëm

Dollari amerikan (USD)

Vendi pranues Vendi dërgues Banka pranuese Tarifë standarde Tarifë lokale Pranuar për ekzekutim Arrin bankën pranuese
Poloni Të gjitha vendet4, 7 Të gjitha bankat 7,00 EUR 7,00 EUR I-V, 08:00 - 17:00 nga 1 orë deri në 1 BD
SHBA* Të gjitha vendet5, 6 Të gjithë bankat
Limiti i transfertës: 100 000
7,00 EUR2 7,00 EUR2 I-V, 08:00 - 19:15 nga 1 në 3 BD
Vendet e BE Të gjitha vendet4, 7 Të gjitha bankat
Limiti i transfertës: 100 000
7,00 EUR3 7,00 EUR3 I-V, 08:00 - 17:00 nga 1 në 3 BD
Të gjitha vendet Të gjitha vendet Sistemi Webmoney 0,8 % + 0,29 EUR 0,8 % + 0,29 EUR I-VII, 08:00 - 20:00 deri në 15 minuta2

Para kryerjes së një transferte, ju lutemi kontrolloni nëse banka përfituese mund të pranojë pagesatACH Network. Ndryshe, transferta do t'ju kthehet sërisht.

Vëmendje!Pagesat në këtë monedhë janë transferta ndërkombëtare (të tipit SHA) dhe tarifa të tjera mund të ngarkohen ndaj dërguesit, ashtu edhe ndaj përfituesit.

Dollari amerikan (USD) (transfertë urgjente)

Vendi pranues Vendi dërgues Banka pranuese Tarifa standarte Tarifa lokale Pranuar për ekzekutim Arrin bankën pranuese
vendet e BE Të gjitha vendet4, 7 Të gjitha bankat
Limiti i transfertës: 100 000
15,00 EUR 15,00 EUR I-V, 08:00 - 17:00 deri në 1 DP

Sterlina Paundi Britanik (GBP)

Vendi pranues Vendi dërgues Banka pranuese Tarifë standarde Tarifë lokale Pranohet për ekzekutim Arrin bankën pranuese
Britania e Madhe Të gjitha vendet4, 7 Të gjitha bankat
Limiti i transfertës: 100 000
0,80 GBP 0,80 GBP I-V, 08:00 - 17:00 nga 1 në 3 BD
Britania e Madhe Të gjitha vendet5, 6 Të gjitha bankat 7,00 EUR 7,00 EUR I-V, 08:00 - 19:45 nga 1 në 3 BD
Vendet e BE Të gjitha vendet4, 7 Të gjitha bankat
Limiti i transfertës: 100 000
15,00 EUR 15,00 EUR I-V, 08:00 - 17:00 nga 1 në 3 BD
Polonia Të gjitha vendet4, 7 Të gjitha bankat 15,00 EUR 15,00 EUR I-V, 08:00 - 17:00 nga 1 orë deri në 1 BD

Złoty e Polonisë (PLN)

Vendi pranues Vendi dërgues Banka pranuese Tarifë standarde Tarifë lokale Pranuar për ekzekutim Arrin te banka pranuese
Polonia Të gjitha vendet4, 7 Të gjitha bankat 2,70 PLN 2,70 PLN I-V, 08:00 - 17:00 Alior, BGZ BNP Paribas, Santander Bank Polska, ING Bank, Inteligo, Millennium, PKO BP, Pekao SA, Raiffeisen Polbank, T-mobile Slugi Bankowe – deri në 30 minuta2
Bankat e tjera – deri në 1 BD2

Krone norvegjeze (NOK) (përkohesisht të padisponueshme)

Vendi pranues Banka pranuese Tarifë standarde Tarifë lokale Pranuar për ekzekutim Arrin bankën pranuese
Norvegjia Të gjitha bankat 2,00 NOK 2,00 NOK I-V, 08:00 - 14:55 deri në 1 BD

Krona Suedeze (SEK)

Vendi pranues Vendi dërgues Banka pranuese Tarifë standarde Tarifë lokale Pranuar për ekzekutim Arrin bankën pranuese
Suedia Të gjitha vendet5, 6 Të gjitha bankat 1,50 EUR 1,50 EUR I-V, 08:00 - 15:30 nga 2 deri në 3 BD
Vemendje! Transfertat kryhen si pagesa të brendshme, prandaj, ju lutemi vendosni numrin e shkurtër të llogarisë bankare të përfituesit (jo sipas formatit IBAN).

Krone Daneze (DKK)

Vendi pranues Vendi dërgues Banka pranuese Tarifë standarde Tarifë lokale Pranuar për ekzekutim Arrin bankën pranuese
Danimarkë Të gjitha vendet5, 6 Të gjitha bankat 1,50 EUR 1,50 EUR I-V, 08:00 - 15:30 nga 2 deri në 3 BD

Leva Bullgare (BGN)

Vendi pranues Banka pranuese Tarifë standarde Tarifë lokale Pranuar për ekzekutim Arrin bankën pranuese
Bullgaria Allianz Bank 1,00 BGN 0,50 BGN I-V, 08:00 - 20:00 deri në 30 minuta2
Bullgaria Postbank 1,00 BGN 0,50 BGN I-V, 08:00 - 20:00 deri në 30 minuta2
Bullgaria United Bulgarian Bank 1,00 BGN 0,50 BGN I-VII, 08:00 - 20:00 deri në 30 minuta2
Bullgaria Bankat tjera 1,00 BGN 1,00 BGN I-V, 08:00 - 15:00 deri në 1 BD

Leu Rumun (RON)

Vendi Përfitues Banka Tarifa Standarde Tarifa Lokale Pranuar për ekzekutim Arrin bankën përfituese
Rumani Techventures Bank 1,00 RON  1,00 RON I-V, 08:00 - 20:00 deri në 1 ditë pune
Rumania Banka të tjera deri në 49 999 RON6,00 RON
më shumë se 49 999 RON – 16,00 RON
deri në 49 999 RON6,00 RON
më shumë se 49 999 RON – 16,00 RON
I-V, 08:00 - 15:00 deri në 1 ditë pune

Leu rumun (RON) – për klientët që kanë një numër llogarie IBAN rumun

Vendi Përfitues Banka Tarifa standarde Tarifa lokale Pranuar për ekzekutim Arrin bankën përfituese
Rumani Libra Internet Bank 1,00RON 1,00RON I-V, 08:00 - 20:00 deri në 1 ditë pune
Rumani Bankat e tjera deri në 49 999 RON – 3,00 RON deri në 49 999 RON – 3,00 RON I-VI, 08:00 - 15:00 deri në 1 ditë pune

E rëndësishme! Transfertat bankare në valutën RON mund të kryhen vetëm nga klientët me llogari IBAN për valutën RON. Llogaritë RO IBAN caktohen automatikisht për qytetarët rumunë, ndërsa klientët privat nga çdo vend dhe klientët e biznesit nga Rumania, Bullgaria dhe Hungaria mund të aplikojnë për llogari RO IBAN duke kontaktuar Kujdesi ndaj Klientit Paysera. Transfertat midis llogarive Paysera mund të kryhen nga të gjithë klientët në çdo monedhë të pranuar.

Koruna Çeke (CZK)

Vendi pranues Vendi dërgues Banka pranuese Tarifë standarde Tarifë lokale Pranuar për ekzekutim Arrin bankën pranuese
Republika Çeke Të gjitha vendet5, 6 Të gjitha bankat 1,50 EUR 1,50 EUR I-V, 08:00 - 10:30 deri në 1 BD

Lari Gjeorgjian (GEL)

Vendi pranues Banka pranuese Tarifë standarde Tarifë lokale Pranuar për ekzekutim Arrin bankën pranuese
Gjorgjia LibertyBank 1,00 GEL Falas I-V, 08:00 - 17:00 deri në 1 BD
Gjorgjia Bankat tjera 1,00 GEL 0,50 GEL I-V, 08:00 - 17:00 deri në 1 BD

Kuna e Kroacisë (HRK)

Vendi pranues Banka pranuese Tarifë standarde Tarifë lokale Pranuar për ekzekutim Arrin bankën pranuese
Kroacia Raiffeisenbank Croatia 1,50 HRK 1,10 HRK I-V, 08:00 - 20:00 deri në 2 orë2
Kroacia Bankat e tjera 2,90 HRK 2,00 HRK I-V, 08:00 - 15:30 deri në 1 BD

Dollari Australian (AUD)

Vendi pranues Vendi dërgues Banka pranuese Tarifë standarde Tarifë lokale Pranuar për ekzekutim Arrin bankën pranuese
Australia Të gjitha vendet5, 6 Të gjitha bankat 15,00 EUR3 15,00 EUR3 I-V, 08:00 - 15:30 nga 2 në 3 BD

Jeni Japonez (JPY)

Vendi i pranuesit Vendi dërgues Banka pranuese Tarifë standarde Tarifë lokale Pranuar për ekzekutim Arrin bankën pranuese
Japoni Të gjitha vendet5, 6 Të gjitha bankat 7,00 EUR3 7,00 EUR3 I-V, 08:00 - 15:30 PM nga 2 në 3 BD

Dollari kanadez (CAD) 

Vendi pranues Vendi dërgues Banka pranuese Tarifë standarte Tarifë lokale Pranuar për ekzekutim Arrin bankën pranuese
Kanada Të gjitha vendet5, 6 Të gjitha bankat
Limiti i pagesës: 25 000 CAD
7,00 EUR3 7,00 EUR3 I-V, 08:00 - 17:00 nga 2 në 3 BD

Franga Zvicerane (CHF)

Vendi pranues Vendi dërgues Banka pranuese Tarifë standarde Tarifë lokale Pranuar për ekzekutim Arrin bankën pranuese
Polonia Të gjitha vendet4, 7 Të gjitha bankat 15,00 EUR 15,00 EUR I-V, 08:00 - 17:00 nga 1 orë deri në 1 BD
vendet e BE Të gjitha vendet4, 7 Të gjitha bankat
Limiti i transfertës: 100 000
15,00 EUR3 15,00 EUR3 I-V, 08:00 - 17:00 nga 1 në 3 BD

Dollari i Hong Kongut (HKD) 

Vendi pranues Vendi dërgues Banka pranuese Tarifë standarde Tarifë lokale Pranuar për ekzekutim Arrin bankën pranuese
Hong Kong Të gjitha vendet5, 6 Të gjitha bankat 15,00 EUR3 15,00 EUR3 I-V, 08:00 - 15:30 nga 2 deri 3 BD

Rupia Indiane (INR) 

Vendi pranues Vendi dërgues Banka pranuese Tarifë standarde Tarifë lokale Pranuar për ekzekutim Arrin bankën pranuese
India Të gjitha vendet5, 6 Të gjitha bankat 15,00 EUR3 15,00 EUR3 I-V, 08:00 - 15:30 nga 2 deri në 3 BD

Peso Meksikane (MXN)

Vendi pranues Vendi dërgues Banka pranuese Tarifë standarde Tarifë lokale Pranuar për ekzekutim Arrin bankën pranuese
Meksikë Të gjitha vendet5, 6 Të gjitha bankat 15,00 EUR 15,00 EUR I-V, 08:00 - 15:30 nga 2 deri në 3 BD

Dollari Singaporian (SGB)

Vendi i përfituesit Vendi dërgues Banka përfituese Tarifë standarde Tarifë lokale Pranuar për ekzekutim Arrin bankën pranuese
Singapori Të gjitha vendet5, 6 Të gjitha bankat 7,00 EUR3 7,00 EUR3 I-V, 08:00 - 15:30 nga 2 në 3 BD

1 Kompania ndërkombtare është një kompani, e cila:

  • kryen një aktivitet ekonomik aktual në një mjedis ndërkombëtar ose në territorin e disa vendeve, megjithëse nuk kryen një veprimtari të tillë në vendin e regjistrimit, ose aktiviteti është i kufizuar nën dokumentet themeluese, ose nga autoritetet e atij vendi dhe (ose)
  • klienti i nënshtrohet lehtësirave tatimore të konsiderueshme, dhe (ose)
  • aktet ligjore nuk kërkojnë që entitet të tilla të përgatisin dhe dorëzojnë pasqyra financiare, përfshirë raportet vjetore financiare, tek institucionet mbikëqyrëse.

2 Në rast të një numri transfertash jashtëzakonisht të madh, transferta juaj mund të zgjasë më gjatë, por jo më gjatë se deri në 12 mesnatë të ditës tjetër të punës.

3 Tarifa e komisionit zbritet në valutën e transfertës, sipas kursit të këmbimit të asaj dite.

4 Të gjitha vendet, përveç: Afganistan, Bahamas, Barbados, Botsvana, Kambodia, Kongo,Kuba, Gana, Guinea-Bissau, Haiti, Irak, Xhamaika, Lebanon, Libi, Mauritius, Mongolia, Myanmar, Nikaragua, Korea Veriut, Pakistan, Panama, Somali, Sudani Jugor, Sudan, Syria, Trinidad and Tobago, Uganda, Vanuatu, Venezuela, Jemen, Zimbabve.

5 Me përjashtim të ofruesve të shërbimeve të pagesave dhe përfituesve në këto vende: Afganistan, Algjeri, Samoa Amerikane, Bjellorusi, Belize, Bosnje dhe Herzegovina, Botsvana, Kamboxhia, Çad, Komoret, Kongo, Kubë, Republika Dominikane, DR Kongo, Ekuador, Egjipt, Etiopi, Guinea Ekuatoriale, Gana, Guam, Guatemal, Guernsey, Guinea, Guyana, Haiti, Iran, Irak , Bregu i Fildishtë, Kenia, Laosi, Libani, Liberia, Libia, Moldavia, Birmania, Nigeria, Nigeria, Koreja e Veriut, Palestina, Panama, Rusia, Ruanda, Samoa, Arabia Saudite, Serbia, Somali, Koreja e Jugut, Sudani i Jugut, Sudani, Siria, Trinidad dhe Tobago, Tunizi, Turqi, Uganda, Ukrainë, Vanuatu, Venezuela, Ishujt e Virgjër (SH.B.A.), Sahara Perëndimore, Jemen, Zimbabve.

6 Me përjashtim të kompanive që kryejnë aktivitetet e mëposhtme: marketing në shumë nivele, organizim dhe ekzekutim i llotarive dhe lojërave të fatit, tregtia e armëve dhe municioneve, aktiviteti farmaceutik, tregtimi i mallrave luksoze, tregtia e antikave, vepra arti, artikuj numizmatikë, gurë të çmuar dhe / ose metale të zeza, me ngjyra dhe të fisshme (të rralla) me përbërje të këtyre metaleve, bamirësi dhe mbështetje, tregtia me shumicë e pijeve alkoolike dhe produkteve, produkteve të duhanit, shitja e cigareve elektronike, juristët e falimentuar, shërbimet psikologjike, institucioni financiar ose i pagesave, energjia nukleare, argëtim për të rritur, 24/7 kompanitë teknologjike mbështetëse në distancë.

7 Me përjashtim të kompanive që kryejnë aktivitetet e mëposhtme: tregtia me shumicë e pijeve alkoolike dhe produkteve, tregtia e armëve dhe municioneve, shitjen e cigareve elektronike, argëtim për të rritur, organizim dhe ekzekutim të llotarive dhe lojërave të fatit, valutat kripto / virtuale.


Kur kryeni një transfertë nga e-sistemi, lëshuesi i e-parave (para elektronike) (Paysera) riblen e-paratë për vlerën nominale të tyre, pra riblen para elektronike në sistem për para standarde në një raport 1:1. Kështu, tarifat për transfertat e dhëna në tabelë janë në fakt tarifa për riblerjen e e-parave.

Shënim

  • Transfertat në Bjellorusi kryhen vetëm në valutën EUR në bankat me kodet e mëposhtme SWIFT:AEBKBY2XXXX, AKBBBY2XXXX, ALFABY2XXXX, BAPBBY2XXXX, BLBBBY2XXXX, BLNBBY2XXXX, BPSBBY2XXXX, MMBNBY22XXX, MTBKBY22XXX, NBRBBY2XXXX, PJCBBY2XXXX, REDJBY22XXX, SLANBY22XXX, SOMABY22XXX, UNBSBY2XXXX, ZEPTBY2XXXX, GTBNBY22XXX, TECNBY22XXX, POISBY2XXXX, OLMPBY2XXXX, IRJSBY22XXX, BLBBBY21739, BELBBY2XXXX, AKBBBY21802, AKBBBY21317, AKBBBY21302, AKBBBY21121, AKBBBY21113, ABLTBY22XXX. Një transfertë e tillë kushton 7 EUR.
  • Transfertat në një bankë të huaj mund të zgjasin më shumë nëse transferta e kryer jashtë orarit të punës të bankës korrespondente. Në një rast të tillë transferta do të bëhet në ditën më të afërt të punës të bankës korresponduese.
  • Banka e përfituesit mund të aplikojë një tarifë për kreditimin e fondeve kur transferta kryhet nga BE. Ne ju rekomandojmë të mësoni se cilat tarifa bankare mund të aplikohen.
  • Banka e përfituesit mund të refuzojë të pranojë një transfertë nga një palë e tretë për shkak të rregullave/urdhërave të brendshme. Paysera nuk kompenson asnjë tarifë komisioni të zbritur nga shuma e rimbursuar nga banka e përfituesit.
  • Për specifikimin e një transferte aplikohen tarifa të tjera.

Tarifa të tjera për transfertatmund të aplikohen.