Mbledhja e pagesave në Slloveni

# Tarifa e komisionit përbëhet nga një tarifë komisioni e ngarkuar nga një bankë, ose sistem dhe një tarifë komisioni Paysera.

Shërbimi i inicimit të pagesës (PIS)

Tipi i pagesës Përshkrimi Përqindja Taifë minimale Tarifë maksimale Tarifë fikse

shërbimi i inicimit të pagesës të Bankës UniCredit
Pagesa kreditohet deri në 1 DP
Më shumë informacion...
0,00 % - 0,00 EUR -

Intesa Sanpaolo bank shërbimi i inicimit të pagesës
Pagesa kreditohet deri në 1 BD
Më shumë informacion...
0,00 % - 0,00 EUR -

Revolut shërbimi i inicimit të pagesës
Pagesa kreditohet në 3-5 min. (në raste të rralla deri në 1DP)
Më shumë informacion...
0,00 % - 0,00 EUR -

Shërbimi i Link Bankar dhe Metodat e Tjera të Pagesës

Tipi i pagesës Përshkrimi Përqindja Tarifë minimale Tarifë maksimale Tarifë fikse

Shërbimi Paysera BankLink
Nuk ka rezervim pagese. 1,0 % - 0,50 EUR -